(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Tvoja správna voľba - 2. ročník preventívneho projektu
@ Aktuálne -> Doprava     Apr 04 2013 - 05:44 GMT


Slávnostné otvorenie druhého ročníka interaktívnej dielne nadnárodného projektu „Tvoja správna voľba“ sa uskutoční 5. apríla 2013 o 08,00 hod. v priestoroch Centra voľného času na Orgovánovej ulici č. 5 v Košiciach. Cieľom preventívneho projektu, ktorý je určený pre žiakov prvého stupňa základných škôl, je snaha o elimináciu trestnej činnosti pod vplyvom návykových látok a informovanie o škodlivosti ich užívania so zameraním na tabak, alkohol a marihuanu s využitím inovatívnych prístupov práce s deťmi formou interaktívnej tvorivej dielne. Zvyšovať vedomostnú úroveň o nepriaznivých účinkoch návykových látok pokladáme za významný faktor ovplyvňujúci ďalší vývoj osobnosti, preto má v prevencii nezastupiteľné miesto. Veríme, že naším spoločným  úsilím je prispieť k zníženiu kriminality detí a mládeže. #CONT#V rámci programu Európskej komisie „Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti“ bol schválený preventívny projekt „Tvoja správna voľba“, ktorý v pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach prebiehal v kalendárnom roku 2010. Do projektu bolo zapojených 40 miest Slovenska a 20 miest Moravskoslezského a Olomouckého kraja v Českej republike.  


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/