(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Konzerva proti drogám na Uličke remesiel
@ Kultúra -> Podujatia     May 09 2013 - 06:18 GMT


Študenti Konzervatória Exnárova vystúpia vo štvrtok na rohu Hrnčiarskej ulice a námestíčka pri Miklušovej väznici v Košiciach. Reprezentačný koncert pod názvom Konzerva proti drogám zorganizovala nezisková organizácia Košice región umenia a kultúry.Divákom sa predstaví Ľudový orchester pod vedením Mgr. art Gabriela Silvaya, Komorný orchester pod vedením Mgr. art Karola Adama, Jazzový orchester pod vedením Mgr. art Petra Tomku a Dievčenský zbor Tempo pod vedením Mgr. Moniky Džurbalovej. Koncert doplní sólový spev a tanečné vystúpenie. Predstavenie je určené širokej verejnosti, jeho cieľom je prezentovať mladé talenty a priniesť okoloidúcim, kráčajúcim z práce či zo školy, kultúrny zážitok vo všedný deň priamo pod holým nebom. Snahou tohto vystúpenia je taktiež upútať mladých ľudí a vzbudiť v nich záujem o voľnočasové aktivity,  prostredníctvom ktorých by sa naučili efektívne využívať svoj čas a vyhli sa negatívnym vplyvom okolia.#CONT#O konzervatóriu ExnárovaHistória Konzervatória na Exnárovej ulici siaha do roku 1991, keď v rámci vtedy jediného košického konzervatória so sídlom na Hlavnej ulici bola založená jeho organizačná zložka s názvom Stredná umelecká škola. O rok neskôr, teda v r.1992, bola škola zaradená do siete stredných škôl s umeleckými odbormi hudobno-dramatické umenie a hra na ľudové hudobné nástroje. Hlavným poslaním tejto inštitúcie bolo umožniť nadaným deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia a rómskej minority hudobno-umelecké štúdium s rešpektovaním špecifických potrieb tejto komunity. Za dve desaťročia prešla škola výrazným rozvojom a dnes už možno hovoriť o plnoodborovom konzervatóriu so zastúpením odborov hudba, spev, hudobnodramatické umenie (HDU) a tanec, ktoré poskytuje vzdelanie talentovaným žiakom bez rozdielu národnosti, rasy, či prostredia z ktorého pochádzajú.O kvalite školy svedčia dosiahnuté individuálne a kolektívne úspechy študentov, pozitívne ohlasy verejnosti, ako aj stály záujem o vystúpenia umeleckých telies školy a ich prizývanie na oficiálne vystúpenia pri príležitosti významných udalostí na rôznych úrovniach. Na škole pôsobí okrem Ľudového orchestra, Komorný orchester, Jazzový orchester a Dievčenský zbor Tempo. Orchestre a zbor školy vystupovali pred švédskym kráľom Karlom Gustávom, holandskou kráľovnou Beatrix a anglickou kráľovnou Alžbetou 2.,  vystupovali vo Francúzsku, Holandsku aj v Poľsku.Podujatie Konzerva na uličke je súčasťou projektu neziskovej organizácie Košice región umenia a kultúry, n.o., ktorý podporuje Ministerstvo kultúry SR. Podujatie je v súlade s aktivitami EHMK 2013. Cieľom projektu je zvýšenie kultúrno-spoločenskej hodnoty Hrnčiarskej ulice v Košiciach a vzbudenie záujmu o existujúce remeslá.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/