(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Budúcnosť dopravy v Košiciach a Košickom kraji
@ Aktuálne -> Doprava     Jun 28 2013 - 13:20 GMT


Zhodnotiť súčasný stav dopravy a najmä pomenovať trendy jej ďalšieho vývoja v Košiciach a v Košickom samosprávnom kraji (KSK) bolo cieľom dvojdňovej, medzinárodnej odbornej konferencie, ktorá sa 25. a 26. júna konala v Košiciach. S podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR) SR, Magistrátu mesta Košice, Žilinskej univerzity v Žiline a Technickej univerzity v Košiciach ju pripravil Košický samosprávny kraj (KSK) v spolupráci s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice.#CONT#Podľa členky tímu odborných grantov konferencie doc. Ing. Brigity Salaiovej, PhD., z Technickej univerzity v Košiciach, do v metropoly východného Slovenska pricestovalo 180 odborníkov zo Slovenska, Čiech, Rakúska a Maďarska. Z celkovo 50 pripravených prezentácií v rámci štyroch sekcií predniesli a rozdiskutovali témy 35-tich prednášok. Predseda prípravného výboru konferencie a vedúci odboru dopravy KSK Ing. Ladislav Olexa ocenil, že  sa odborníci venovali všetkým druhom dopravy od koľajovej, cestnej, až po leteckú, cyklistickú a vodnú, ale aj integrovaným dopravným systémom, logistike, dopravnej infraštruktúre  i cestovnému ruchu. „Nevynechali sme nič a diskutovali sme aj o mnohých špecifikách jednotlivých oblastí. Do 14 dní chceme pripraviť závery konferencie tak, aby nielen pomohli pri spracúvaní Master plánu na roky 2014 – 2020, ale boli aj užitočnými podkladmi pre ministerstvo dopravy, poslancov mesta Košice, košického i prešovského vyššieho územného celku,“ dodal L. Olexa.Predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa ocenil nielen vysokú účasť ale aj množstvo námetov, tém a praktických riešení, ktoré na konferencii odzneli.  Očakáva, že niektoré sa dostanú aj na rokovanie Vlády SR a prinesú riešenia, ktoré v pozitívnom zmysle pocítia občania aj podnikateľská sféra. Ako najdôležitejší výstup konferencie očakáva riešenie týkajúce sa ciest 2. a 3. triedy. „Nie sme schopní z tých finančných prostriedkov, ktoré máme k dispozícii, starať sa o ne tak, aby sme ich mohli ďalej rozvíjať. My ich iba dokážeme ako-tak udržiavať pri živote. Znamená to, nájsť také riešenia z hľadiska priechodnosti a pohybu ťažkej a nákladnej dopravy, ktoré nám do budúcnosti nebudú tieto cesty ničiť a hlavne, skvalitnia v tranzitných obciach a mestách život obyvateľom,“ uviedol počas konferencie košický župan. Ako spresnil, túto tému už otvorili s viacerými predsedami VÚC, pretože si  myslia, že je potrebné zmeniť kritéria na prerozdeľovanie prostriedkov            z výberu daní za motorové vozidlá. „Nie je predsa logické, aby ten, kto sa stará o 500 km ciest 2. a 3. triedy mal výber 34 miliónov eur, a ten, kto sa stará 2000 km ciest ako my, alebo 2500 km v Banskej Bystrici a 2200 km v Prešove, mal príjem od 11 do 15 miliónov eur. Žiadame, aby sa našiel iný, objektívnejší model prerozdeľovania,“ dodal Z. Trebuľa. Podľa štátneho tajomníka MDVRR SR Viktora Stromčeka, vedenie rezortu  si uvedomuje, že situácia je v tejto oblasti kritická. „Pripravili sme už legislatívne znenie zákona, s ktorým chceme ísť ešte počas leta do Národnej rady SR a jasne definovať spôsob tranzitu na cestách 2. a 3. triedy. Chceme výrazným spôsobom obmedziť súbeh ciest 1. triedy s diaľnicami a spoplatniť cesty 1. triedy tak,  aby sme kamióny presunuli tam, kam patria, na diaľnice. Tým, že ide o koncové cesty,  kamióny z nich úplne nezmiznú, ale budeme sa snažiť obmedzovať ich v rámci tranzitu,“ uviedol štátny tajomník rezortu dopravy. Účinnosť by mal zákon nadobudnúť  1.  januára 2014. V. Stromček tiež pripustil, že niektoré cesty v regiónoch by sa mohli preklasifikovať a štát by za ne prevzal starostlivosť.MDVRR  sa podľa Stromčeka s v súčasnosti zameriava na prípravu Mater plánu Doprava 2014 – 2020, v ktorom budú aj v spolupráci s regiónmi špecifikované ich požiadavky a potreby. V súvislosti s dobudovaním  diaľničnej siete na východ  potvrdil, že rezort  nepripúšťa iný termín ako rok 2019. „Všetko čo bude hoci o deň skôr, rátame do plusu a urobíme  všetko, aby tie časové úspory sa rátali na mesiace,“ dodal. Súbežne bude prebiehať aj  modernizácia železničnej siete, nielen ako kopírovanie D1, ale aj cez Banskú Bystricu, Lučenec a Rimavskú Sobotu do Košíc.Podľa viceprimátora Košíc Jána Jakubova je dobrou správou, že za výraznej podpory KSK a MDVRR sa podarilo dosiahnuť pokrok s rokovaní so Železnicami SR a v rámci súčasného programovacieho obdobia do roku 2015 bude mesto Košice investorom I. etapy integrovanej koľajovej dopravy v rámci mesta.  „súčasnosti je pomerne dobre rozpracovaná aj príprava II. a III. etapy integrovaného koľajového systému a tak je predpoklad, že sa budú realizovať programovom období 2014 – 2020 a vtedy budú vybudované aj dva terminály,“ uviedol. Mesto Košice bude v I. etape realizovať koľajovú stavbu integrovaného dopravného systému (IDS) z Námestia Maratónu mieru  na Staničné námestie s napojením na ŽSR. Na takto vybudovanej koľajovej sieti IDS budú zabezpečovať dopravnú obsluhu vlaky, vlako-električky (tram-train) a električky.Vybudovať  sieť terminálov integrovanej osobnej dopravy a koordinovať tak železničnú a autobusovú dopravu v kraji je aj cieľom Košického samosprávneho kraja. Podľa L. Olexu tento zámer podporuje aj nastavenie Master plánu 2014 – 2020, ktorý kladie veľký dôraz na verejnú osobnú dopravu a na trvalo udržateľné projekty. V súčasnosti sa podľa jeho informácií ukončuje projektová príprava terminálu integrovanej osobnej prepravy v Moldave nad Bodvou, do konca roka by mal byť známy zhotoviteľ stavby a do vyúčtovania súčasného plánovacieho obdobia v roku 2015 by mal byť aj vybudovaný.  Pripravuje sa tiež projektová príprava terminálu v Trebišove a Michalovciach a spracúvajú podklady pre terminál v Spišskej Novej Vsi  a v Krompachoch.    


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/