(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Jedinečná výstava šlabikárov a čítaniek
@ Aktuálne -> Školstvo     Nov 15 2013 - 05:14 GMT


Základná škola Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici v Košiciach sa rozhodla sprostredkovať svojim žiakom, ale aj širokej verejnosti jedinečnú zbierku čítaniek a šlabikárov, ktorú zozbieral pán Štefan Peteja z Bardejova. Výstava bude slávnostne otvorená 19. novembra 2013 o 10.30 . za osobnej účasti pána Peteju a hostí.#CONT#Zbierka obsahuje viac ako šesťsto šlabikárov a čítaniek z celého sveta. Návštevníci si budú môcť pozrieť šlabikáre v japonštine, arabštine, rómštine, šlabikáre v Braillovom písme, ale aj prierez slovenskými šlabikármi od 19. storočia až po súčasnosť. Súčasťou výstavy budú aj ukážky učebných pomôcok zo začiatku 20. storočia.Pána Peteju sme oslovili s myšlienkou pripraviť takúto výstavu so zámerom sprístupniť ju našim žiakom aj návštevníkom festivalu Hravenisko. Myslím si, že možnosť vidieť šlabikáre z celého sveta je jednak možnosťou rozšíriť si rozhľad a spoznať ako sa deti učia prvé písmenka v iných krajinách ale tiež prežiť emóciu spojenú so spomienkou na naše šlabikáre z detských čias“ uviedol riaditeľ Základnej školy Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici Mgr. Róbert Schwarcz.Výstava v priestoroch školy potrvá do pondelka 25. novembra 2013 a prístupná bude aj návštevníkom Festivalu hier a zábavy Hravenisko v sobotu a nedeľu 23. a 24. novembra 2013. Následne bude výstava umiestnená v najnovšej pobočke Knižnice pre mládež Mesta Košice LitPark, ktorá sa nachádza v areáli Kasární/Kulturparku, kde si ju budú môcť záujemcovia pozrieť až do 20. decembra 2013.Základná škola Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici č. 22 v Košiciach je podľa počtu žiakov a zamestnancov štvrtou najväčšou základnou školou v Košiciach. Ide o plne organizovanú školu s tridsiatimi triedami, deviatimi oddeleniami školského klubu detí a školskou jedálňou. Škola sa profiluje ako škola so zameraním na cudzie jazyky, IKT, rozvoj životných zručností a podporu intelektovo nadaných a  talentovaných žiakov.Okrem zabezpečenia riadneho výchovno-vzdelávacieho procesu sa škola v rámci vyučovania i nad rámec vyučovania venuje oblasti ľudských práv, tolerancie, aktívneho občianstva, prevencie závislostí a kriminality mládeže, environmentálnej výchovy, prvej pomoci a zdravého životného štýlu. Zriaďovateľom školy je Mesto Košice. Škola je členom prestížnej medzinárodnej siete Zelených škôl a ako jediná základná škola je členom Koalície 2013.Od roku 2011 nesie škola čestný názov Základná škola Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici v Košiciach.  


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/