(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Tisíckam detí sa zlepšili podmienky na vyučovanie
@ Aktuálne -> Školstvo     Apr 30 2014 - 16:37 GMT


Finančnú dotáciu, ktorú schválila vláda počas svojho výjazdového rokovania v Košiciach, pre košické materské a základné školy vo výške takmer 1,4 milióna EUR, použilo na rekonštrukciu 14 školských zariadení. Najčastejšie bolo potrebné riešiť havarijný stav jednotlivých budov a vymeniť okná. #CONT#



Začiatkom októbra ministri v Košiciach prerokovali a schválili Analýzu sociálno – ekonomickej situácie mesta Košice a návrhy na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej činnosti. Na základe materiálu dostali Košice na aktivity zlepšujúce sociálno – ekonomickú oblasť v meste čiastku 1 995 000 eur. Z tejto sumy bolo vyčlenených 1 384 500 eur pre školstvo, konkrétne, na opravy školských budov, bazénov, nákup hudobných nástrojov či výstavbu športových ihrísk.



Použitie poskytnutej dotácie na základe uznesenia vlády je členené v závislosti od druhu výdavkov na bežné výdavky, s možnosťou použitia do 31. 3. 2014 pre ZŠ, ZUŠ a MŠ s právnou subjektivitou v čiastke 340 100 eur a pre MŠ bez právnej subjektivity v čiastke 141 300 eur a kapitálové výdavky s možnosťou použitia na daný účel v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch, tj. do 31. 12. 2015 pre ZŠ a ZUŠ s právnou subjektivitou v čiastke 903 100 eur.



V ZŠ na Jenisejskej ulici opravovali telocvičňu, inde menili podlahy, opravovali múry, sociálne zariadenia, či elektroinštaláciu. Peniaze vyčlenila vláda i pre ďalšie školy. Najväčšiu sumu, 340 000 eur, schválili na opravu bazéna v ZŠ Družicová 4, ktorý slúži pre 11 škôl a ďalších 113 000 eur na opravu budovy bazéna ZŠ Tomášikova 31 využívaného žiakmi 10 škôl.      



Primátor Richard Raši v priebehu apríla navštívil niekoľko takto zrekonštruovaných zariadení. „Som rád, že Košice získali od vlády dotáciu, ktorá nám umožňuje realizovať nevyhnutné rekonštrukcie školských budov. Osobne som si školy prešiel a som rád, že peniaze boli vynaložené efektívne a vďaka nim sa na mnohých školách výrazne zlepšili podmienky pre tisíce detí v Košiciach. Aj v budúcom roku budeme hľadať financie na riešenie havarijných stavov v školských zariadeniach v našej správe. “ uviedol primátor Košíc Richard Raši.





















 



Zoznam školských zariadení, ktoré čerpali dotáciu:



 



ZŠ, ZUŠ, MŠ s právnou subjektivitou

















































































































































1.




ZŠ Jenisejská 22




Oprava havarijného stavu telocvične :




9 300 €




 




SPOLU




30 000 €




 




2.




ZŠ Krosnianska 2




- oprava sociálnych zariadení




36 000 €




 




 




- oprava strechy




5 000 €




 




SPOLU




41 000 €




 




3.




ZŠ Kežmarská 28




Výmena okien a dverí




27 270 €




 




 




Oprava nefunkčnej kanalizácie




23 000 €




 




 




Výmena nášľapných vrstiev podláh




27 830 €




 




SPOLU




78 100 €




 




4.




ZŠ Považská 12




Výmena okien




56 000 €




 




SPOLU




56 000 €




 




5.




MŠ Palárikova 22




Odstránenie havarijného stavu múrov




28 000 €




 




SPOLU




28 000 €




 




6.




MŠ Zuzkin park 2




Oprava omietok a maľby




23 000 €




 




 




Oprava elektroinštalácie




10 000 €




 




 




Výmena okien




27 000 €




 




 




Výmena výťahov




7 000 €




 




SPOLU




67 000 €




 




7.




ZUŠ Irkutská 1




Odstránenie havarijného stavu okien




30 000 €




 




 




Výmena svietidiel




10 000 €




 




SPOLU




40 000 €




 




 




S P O L U




340 100 €




 




 



MŠ bez právnej subjektivity













































































































1.




MŠ Turgenevova 38




Sanácia balkónov




 




 




SPOLU




19 000 €




 




2.




MŠ Povstania českého ľudu 11




Výmena okien - triedy




38 000 €




 




 




Oprava podlahy v práčovni




 




 




SPOLU




38 000 €




 




3.




MŠ Poľov




Výmena okien




7 800 €




 




 




Odvodnenie strešných zvodov




 




 




SPOLU




7 800 €




 




4.




MŠ Jenisejská 24




Odstránenie havarijného stavu nenosných múrov




28 500 €




5.




MŠ Šebastovce




Výmena okien v priestoroch MŠ




9 000 €




6.




MŠ Zupkova 37




Oprava atiky a fasády




25 000 €




 




 




Výmena okien




 




 




SPOLU




25 000 €




 




7.




MŠ Ipeľská




Výmena okien




13 200 €




 




 




Výroba a osadenie mreží na okná




800 €




 




SPOLU




14 000 €




 










 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/