(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Upozornenie pre vodičov - zmeny v doprave
@ Aktuálne -> Doprava     Jan 30 2015 - 13:09 GMT


Pre rekonštrukcie električkovej trate na Štúrovej ulici v Košiciach dôjde od 1. februára  2015 k výraznému obmedzeniu dopravy a časť Štúrovej ulice v úseku od križovatky ulíc Štúrova – Kuzmányho po križovatku ulíc Štúrova – Rastislavova bude obojsmerne uzavretá.Obchádzka bude vedená v smere od ulice Toryskej do centra po ulici Žižkovej – Kukučínovej – Rastislavovej. V opačnom smere od Námestia Osloboditeľov z ul. Štúrovej cez ulice Tajovského – Grešákova- Mojzesova – Poštová – Kuzmányho. #CONT#Žiadame vodičov, aby sa v čase rannej a popoludňajšej dopravnej špičky, ale aj ostatnom čase podľa možnosti vyhli uvedenému úseku a využili obchádzkové trasy, rešpektovali dopravné značenie -zákaz zastavenia v úseku ulíc Žižkova – Kukučínova. Taktiež žiadame o preparkovanie motorových vozidiel do dvorov rodinných domov, resp. mimo uvedený úsek, z dôvodu prejazdnosti obchádzkovej trasy. Vodičov upozorňujeme, že nedodržanie zákazu vyplývajúce z dopravného značenia bude riešené odťahom vozidla.Taktiež upozorňujeme vodičov, aby z dôvodu obchádzky počítali s dostatočnou časovou rezervou a  časovým zdržaním.     Za pochopenie ďakujeme.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/