(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Špičkové podmienky na sociálne služby
@ Aktuálne -> Verejná správa     Jun 17 2015 - 08:52 GMT


ARCUS – špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov na Skladnej ulici v Košiciach, má špičkové podmienky na poskytovanie sociálnych služieb vďaka eurofondom. Dvojmiliónová investícia priniesla stavebné úpravy, prístavbu, nadstavbu, aj kvalitné vybavenie.V stredu 17. júna 2015 symbolicky otvorili priestory, ktoré zrekonštruoval Košický samosprávny kraj, ako zriaďovateľ zariadenia. Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Regionálneho operačného programu získal nenávratný finančný príspevok vo výške 1.734.577 eur. Projekt nazvaný TIS - Technická inovácia služieb zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb, dostal podporu z prioritnej osi 2 - Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. #CONT#Cieľom projektu bolo zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti sociálnej infraštruktúry prostredníctvom prístavby, nadstavby a stavebných úprav objektu na Skladnej ulici, v ktorom ARCUS pôsobí. Vďaka tomu sa vytvorilo aj prostredie na poskytovanie sociálnych služieb v špecializovanom zariadení pre klientov s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou, ktoré napriek záujmu v meste Košice chýbajú.Podarilo sa rozšíriť ubytovacie priestory, sociálne zariadenia i administratívnu časť. Pribudli výťahy a bezbariérové úpravy, čiastočne je zateplený obvodový plášť. Skvalitnili a rozšírili sa nedostatočné rehabilitačné služby a priestory pre pohybové aktivity. Klienti dostali aj vnútorné vybavenie do zrekonštruovaných priestorov, vrátane informačných a komunikačných technológií a internetového pripojenia. Popri lepšej konkurencieschopnosti zariadenia v rámci regiónu i celého Slovenska nezanedbateľným faktom je aj desať nových pracovných miest.„Zariadenie sociálnych služieb ARCUS malo doteraz kapacitu 200 klientov s celoročným pobytom v dvojposteľových izbách. Po rekonštrukcii sa zvýšila o 20 miest. Tie sú v jednoposteľových izbách. V novej nadstavbe na šiestom poschodí ubytovacej časti je 18 jednoposteľových a jedna dvojposteľová izba pre manželov. Plošný štandard na jedného klienta sa zvýšil v nových izbách na 28 m², vrátane kúpeľne,“ hovorí Juraj Briškár, riaditeľ ARCUS - špecializovaného zariadenia a zariadenia pre seniorov.Administratíva ARCUS-u sa presunie do novej prístavby, kde vznikla telocvičňa, počítačová miestnosť s internetovým pripojením, archív, zasadačka a kancelárie, priestory pre doplnkové služby – rehabilitáciu, pohybové aktivity a lekárske vyšetrenia. V pôvodných priestoroch bude miesto na ambulantnú formu starostlivosti o desať klientov so špecializovanými poruchami – Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou a ďalšími diagnózami. Prijímatelia takejto sociálnej služby budú dochádzať do zariadenia od rána do popoludnia. Už teraz je o túto formu veľký záujem.  „Záujem o špecializované zariadenie rastie a my sa tomu prispôsobujeme. Z celkového počtu 220 miest s celoročným pobytom je na zariadenie pre seniorov (bývalý domov dôchodcov) vyhradených 80 miest, na špecializované zariadenie už 140 miest,“ vysvetľuje vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva KSK Zuzana Jusková. Keďže zriaďovanie špecializovaných zariadení je podľa zákona o sociálnych službách kompetenciou vyšších územných celkov, Košický samosprávny kraj vo svojich domovoch preferuje túto službu.Z prioritnej osi Regionálneho operačného programu č. 2 - Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, sa rekonštruujú spolu tri zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK: LUMEN – Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov  a domov sociálnych služieb v Trebišove, ONDAVA – Domov sociálnych služieb v Rakovci nad Ondavou a ARCUS – Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov  a domov sociálnych služieb Košice, Skladná.Zuzana Bobríková 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/