(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Dopravní policajti bilancovali
@ Aktuálne -> Doprava     Sep 23 2015 - 09:01 GMT


Počas leta rýchlosť prekročilo viac ako 6.400 vodičov, „nafúkalo“ 109 vodičov, pri dopravných nehodách zahynuli štyri osoby, o polovicu menej ako v lete pred rokom Počas tohto leta (LTS - letná turistická sezóna od 1.7. do 31.8. 20105) bolo na území Košického kraja zaevidovaných celkom 310 dopravných nehôd (DN), o 4 nehody viac ako v rovnakom období minulého roka 2014. Pri týchto dopravných nehodách prišli o život 4 osoby, čo je o polovicu menej v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, kedy prišlo o život 8 ľudí. #CONT#Ťažko sa zranilo 28 osôb (o 6 viac ako v minulom roku počas LTS), ľahko sa zranilo 168 osôb (rovnako ako počas minuloročnej LTS). Podľa počtu dopravných nehôd, najväčší počet dopravných nehôd sme zaznamenali v okrese Košice (95 DN), nasleduje okres Rožňava (48) a 45 DN sme zaznamenali v okrese Košice okolie. Najviac usmrtených osôb pri dopravných nehodách podľa jednotlivých okresov Košického kraja evidujeme: v okrese Košice okolie (3 osoby) a v okrese Rožňava (1 osoba). V okresoch Košice, Gelnica, Trebišov, Spišská Nová Ves, Michalovce, Sobrance nebola pri dopravnej nehode usmrtená žiadna osoba.Z celkového počtu dopravných nehôd (310) zavinili vodiči motorových vozidiel 276 dopravných nehôd, čo predstavuje 89 %. Následky pri týchto nehodách: 4 osoby usmrtené, ťažko zranených 21 osôb a ľahko 150 osôb. Najčastejšími príčinami dopravných nehôd zavinených vodičmi motorových vozidiel sú porušenie povinností vodiča, na druhej priečke je nedovolená rýchlosť jazdy a nasleduje nesprávne otáčanie a cúvanie.Vodiči nemotorových vozidiel zavinili v sledovanom období 10 dopravných nehôd. Chodci mali účasť na 22 dopravných nehodách, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 7 % z celkového počtu DN. Samotní chodci zavinili 8 dopravných nehôd. Vzhľadom na to, že chodci sú najzraniteľnejšou kategóriou účastníkov cestnej premávky, polícia im bude aj v nasledujúcom období venovať maximálnu pozornosť a to najmä v priamom výkone služby a pri dopravno-inžinierskych opatreniach.  Cyklisti mali v hodnotenom období účasť na 14 dopravných nehodách, čo predstavuje 4,5 % z celkového počtu DN.  Alkohol je nepriaznivo prejavujúcim sa faktorom. Na území Košického kraja došlo k 46 dopravným nehodám pod vplyvom alkoholu, pri ktorých nebola žiadna osoba usmrtená, 5 osôb sa zranilo ťažko a 12 osôb utrpelo ľahké zranenia. Aj u chodcov – dospelých i cyklistov asistuje alkohol, chodci, rovnako tak cyklisti pod vplyvom alkoholu zavinili dve dopravné nehody. Alkohol u vinníka dopravnej nehody bol v sledovanom období zaznamenaný pri 46 dopravných nehodách (pokles o 13 DN s porovnaním rovnakého obdobia minulého roka). Z tohto počtu pod vplyvom alkoholu zavinili vodiči motorových vozidiel 43 dopravných nehôd, vodiči nemotorového vozidla zavinili dve dopravné nehody a chodci zavinili jednu dopravnú nehodu. Najviac dopravných nehôd, teda najnehodovejší  deň  bol štvrtok (54 DN), najčastejšie došlo k nehodám medzi 12,00 a 16,00 hodinou (73 DN).Na území Košického kraja (od 1.4.2015 do 31.9.2015) evidujeme jeden nehodový úsek a to v okrese Michalovce, cesta I/50 (dvojpruhová obojsmerná komunikácia na Sobraneckou cestou za okružnou križovatkou s cestou I/18 v smere na Sobrance vrátane križovatiek s Továrenskou ulicou, cestou III/050229, cestou II/555 po vjazd k závodu Yazaki v meste Michalovce, kde evidujeme 10 dopravných nehôd (nesprávna jazda cez križovatku, porušenie povinnosti vodičaa), pri ktorých sa jedna osoba zranila ťažko a 9 osôb utrpelo ľahké zranenia.Dopravní policajti počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny (júl, august) zistili celkom 9.714 priestupkov, z tohto počtu riešili 9.572 priestupkov v blokovom konaní a 142 priestupkov postúpili na správne konanie. Napomenutím vybavili  630 priestupkov. Dopravné predpisy porušilo 154 nemotorových účastníkov (cyklisti, chodci).  Najvyššiu povolenú rýchlosť prekročilo až 6473 vodičov, nesprávny spôsob jazdy bol zistený u 593 vodičov, 493 vodičov telefonovalo počas vedenia vozidla a 331 neboli pripútaní bezpečnostným pásom. Požitie alkoholu bolo zistené u 109 vodičov, traja odmietli vyšetrenie na alkohol alebo iné návykové látky. Prednosť v jazde nedalo 98 vodičov, nesprávne predchádzanie bolo zistené v 178 prípadoch.V záujme bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky polícia v dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky (CP) nepoľaví ani v nasledujúcom (jesennom a zimnom období) období, výkon služby upriami najmä na nehodové úseky, ako aj na miesta s tragickými následkami. Taktiež  do miest, kde je zvýšený pohyb nemotorových účastníkov CP v čase zníženej viditeľnosti. Pri kontrolách sa zameriame na dodržiavanie zákazu požitia alkoholických nápojov pred a počas jazdy tak u vodičov motorových ako aj nemotorových vozidiel, dodržiavanie pravidiel cestnej premávky všetkých účastníkov CP a dodržiavanie najvyššej dovolenej rýchlosti. Pri dohľade nad cestnou premávkou budeme pôsobiť na jej nemotorových účastníkov aj preventívne, s dôrazom na ich spôsob pohybu po cestných komunikáciách, prechádzanie cez cestu mimo vyznačených priechodoch pre chodcov a vykonávať kontroly s dôrazom na vybavenie bicyklov, používanie ochranných


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/