(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Unikátny prístroj v košickom archíve
@ Aktuálne -> Rôzne     Nov 07 2015 - 05:29 GMT


Archív mesta Košice (AMK) predstavil prístroj, ktorý výrazne zjednoduší prácu s archívnymi dokumentmi a prispeje k modernizácií administratívnej práce. Košický archív sa vďaka Rotomatu zaradí medzi špičkové európske pracoviská.Aj v dávnej minulosti úradníci mesta najvzácnejšie dokumenty ukladali do železnej ohňovzdornej skrine, nazvanej Tajný archív. Podľa tohto vzoru mienime pokračovať aj my, keď významovo najdôležitejšie dokumenty vyčleníme a budeme ich ukladať do nového, moderného stroja – Rotomatu, ktorý pre potreby AMK obstaral Magistrát mesta Košice,“ vysvetlila vedúca AMK Mária Hajduová.#CONT#Ide o plne automatizovaný stroj, ktorý spĺňa všetky podmienky ochrany, okrem toho šetrí priestor až o 60 % a umožňuje veľmi rýchlu manipuláciu. Za necelú minútu vedia pracovníci archívu z cca. 450 arch. škatúľ, ktoré sú uložené v 15-ich regáloch, vybrať požadovaný dokument a predložiť ho na bádanie. Tento úložný priestor dostal názov „Nový tajný archív“, keďže obsahovo nadväzuje na pôvodný. V súčasnosti je úložiskom pre delimitačné protokoly a zmluvy, ktoré dokladujú majetok mesta od r. 1991.Obhliadky archívu mesta a nového stroja sa zúčastnilo i vedenie mesta, ktoré nákup Rotomatu zhodnotilo ako veľký prínos. Potvrdzuje primátor Richard Raši: „Mesto Košice si uvedomuje význam a historickú hodnotu archívnych dokumentov, ktoré sú uložené v jedinom archíve samosprávy na Slovensku, a preto do jeho modernizácie neváha investovať. Je dôležité pripomenúť, že Košice opäť získali prvenstvo, pretože takýto stroj nemá žiaden archív na Slovensku.“Zakúpennie Rotomatu je po Lean-Lifte, ktorý slúži na ukladanie historických máp a plánov, v poradí druhá najväčšia investícia pre archív. Bola veľmi potrebná, keďže priestorové možnosti AMK po delimitácií archívnych fondov zo štátu na mesto sú obmedzené.Linda Šnajdárová 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/