(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
43 mimovládnych organizácií žiada zastavenie zavádzajúcich tvrdení voči zákonu o obaloch a ospravedlnenie sa za ne
@ Aktuálne -> Životné prostredie     Jan 31 2003 - 09:21 GMT
(Spoločnosť priateľov Zeme – tlačová správa) -- 43 mimovládnych občianskych organizácií požiadalo v otvorenom liste Zväz obchodu a f. Coca Cola Beverages Slovensko o upustenie od nepravdivých, demagogických tvrdení, ktoré prezentujú voči zákonu o obaloch a verejné ospravedlnenie sa za ne.


Zväz obchodu zavádza tvrdením, že zálohovanie jednorazových nápojových PET obalov „vytvorí v obchodných jednotkách zberne odpadov“. V skutočnosti pôjde o normálny odber obalov, nie odpadov, podobne ako je tomu dnes u opakovane používaných nápojových obalov. Zákon o obaloch a jeho výklad Ministerstvom životného prostredia považuje zálohovaný jednorazový obal aj pri jeho navracaní do obchodu a počas skladovania – stále za obal. Aj kritériá, za ktorých je povinný obchodník odobrať zálohované obaly, ktoré stanovuje vyhláška zákona o obaloch (zachovalosť tvaru, bez mechanických nečistôt atď.) zabezpečujú charakter obalu – tak ako je tomu v prípade vratných, opakovane používaných fliaš. Tak aké „zberne odpadov“ ???

15.01.2003 bolo v Novinách STV uvedené :
Redaktorka STV: "Povinnosť zálohovať PET fľaše sa nebude vzťahovať na zahraničné nápoje."
Adrián ĎURČEK, predseda, COOP Jednota Slovensko: "Sa pýtam, či nezareaguje aj zákazník. Dnes si zoberie 6 fľaší minerálky alebo dokonca sýteného sladeného nápoja za 54 korún a zaplatí to. K tomu bude musieť pridať 6 krát 4,24 korún. To znamená aj on, samotný ten zákazník bude zaťažený a pýtam sa,aký tovar bude favorizovať. Či ten zahraničný bez zálohy alebo ten slovenský so zálohou."

Zákon v skutočnosti stanovuje rovnakú povinnosť zálohovať jednorazové nápojové PET obaly rovnako pre dovozcov nápojov, ako aj pre domácich výrobcov. Toto tvrdenie je úplne vymyslené, avšak zástupca Zväzu obchodu sa na ňom podieľal, dokonca ho použil na fabrikovanie dojmu znevýhodnenia domácich výrobcov.

Zástupcovia f. Coca Cola (R. Pekník…) sa podpísali pod list poslancom Národnej rady SR pred schvaľovaním zákona o obaloch, v ktorom ako takmer jediný argument proti zálohovaniu jednorazových nápojových obalov uvádzali nepravdivé tvrdenie cit. : „experimenty so zálohovaním jednorazovo použiteľných obalov skončili vo väčšine prípadov v krajinách, kde sa ho pokúsili zaviesť, neúspechom (napr. Rakúsko, Nemecko)“. V skutočnosti Rakúsko ani Nemecko nikdy „neexperimentovali“ so zavedením záloh na jednorazové obaly a žiadna krajina nikdy nezrušila zálohový systém pre tieto obaly. Spomínané Nemecko práve zavádza zálohy na jednorazové obaly (bez predošlého „experimentovania“).

Riaditieľ Coca Coly I. Štefanec zavádzal v liste ministrovi životného prostredia (v decembri 2002) cit. „žiadna členská krajina EÚ ani žiadna asociovaná krajina nezaviedli samostatnú evidenciu jednotlivých polymérov pre dosahovanie cieľov recyklácie“. V skutočnosti osobitné ciele pre recykláciu nápojových PET obalov má zavedené viacero krajín EÚ – Švédsko, Dánsko…

List f. Coca Cola sme zaslali z dôvodu, že za útokmi voči ustanoveniam zákona o obaloch prínosným pre životné prostredie stoja práve zástupcovia tejto spoločnosti, ktorí vystupujú pod hlavičkami Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnch vôd, Slicpen-u a pod. Viacero iných výrobcov nápojov však má v tejto veci korektnejšie postoje.

Zavádzajúce sú aj mnohé ďalšie tvrdenia, ako napr. strašenie „dovozom jednorazových PET fliaš z okolitých štátov, ktoré ich zatiaľ nezálohujú“.

V žiadnej krajine ktorá zálohuje jednorazové nápojové obaly nenastal „hromadný dovoz“ jednorazových fliaš z okolitých štátov – pre elimináciu tohoto rizika sa úspešne používajú viaceré technické riešenia – napr. osobitné označovanie, kontrola dovozu odpadov na hraniciach.

Zálohovanie jednorazových nápojových obalov (zatiaľ z PET) a 80% cieľ ich recyklácie prinesie rad pozitív:
- Zníži sa množstvo odpadov v SR o vyše cca 5 500 - 8 000 ton ročne (130-200 mil. ks odpadových fliaš). Zálohový systém je najúčinnejším spôsobom zberu a recyklácie, dosahujúc 80-95% mieru u daných obalov, triedený zber je menej účinný, dosahuje cca 20–40%, v SR v mnohých mestách ešte len 1-2%. Po zavedení zálohovania aj jednorazových nápojových sklenených fliaš (ktoré sa plánuje neskôr) sa zníži množstvo odpadu len zálohovaním týchto jednorazových fliaš o cca 35 000 ton. Zálohovanie nápojových plechoviek by zvýšlilo recykláciu o ďalšie tisíce ton.

- Zníži množstvo nelegálne vyhodených obalov v prírode, na uliciach.
- Podporí vratné, opakovane používané obaly, ktoré sú lacnejšie pre spotrebiteľov a šetrné k životnému prostrediu.
- Zníži náklady obcí a miest na odpadové hospodárstvo.

Zálohový systém jednorazových nápojových obalov úspešne využíva rastúci počet krajín, napríklad Švédsko, Fínsko, Dánsko, Nemecko, Nórsko, Island, 13 štátov USA, 8 kanadských provincií.


Ladislav Hegyi
Spoločnosť priateľov Zeme
pošt. adresa: P.O.BOX H-39, 040 01 Košice
kanc.Alžbetina 53, Košice, tel./fax: 055 / 677 1 677
e-mail: spz@changenet.sk


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/