(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Tomáš Agat Błoński vo Východoslovenskej galérii
@ Kultúra -> Výstavy     Jun 28 2016 - 02:45 GMT


Profilová výstava Tomáša Agata Błońskeho si môžu návštevníci pozrieť vo Východoslovenskej galérii v Košiciach už od 29. 6. 2016. Repríza unikátnej výstavy z tvorby významného slovenského fotografa a intermediálneho autora Tomáša Agata Błońskeho sa zameriava na dielo posledných dvoch dekád. Výstava vo Východoslovenskej galérii v Košiciach je prvou väčšou prehliadkou Błońskeho tvorby za posledných 20 rokov v jeho rodnom meste. Výstava je realizovaná v rámci 20. výročia Domu fotografie v spolupráci s Galériou umelcov Spiša v Spiš-skej Novej Vsi.   #CONT#Výstava v autorskej koncepcii Mgr. Lucia Benickej prezentuje rozsah diel od analógu, experimen-tu via digitálne médium po aplikácie v mobile a na internete s dôrazom na intermediálne interpretácie, ako aj na interakciu s návštevníkom (pri digitálnych médiách) a to v jedenástich vybraných cykloch: Agat, Camera Obscura, CD-Tom, Entries, Ja som!, Hľadanie či klamanie, Je láska umenie?, lampyris_insanus, My sme..., Veci Ameriky, Voda Duch Vzduch. Autor je "Košičanom", ktorý roky pôsobil ako pedagóg fotografie na Škole úžitkového výtvarníctva (2007 – 2010) a bol zakladateľom Ateliéru fotografie na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach (2002 – 2010). Od r. 2010 je vedúcim Ateliéru fotografie II. na Fakulte grafiky Akadémii výtvarných umení (ASP) v poľskom Krakove.Gro autorovej tvorby spočíva v osobnej reflexii videnia sveta – mnohé z jeho cyklov sú interpre-tované ako vizuálna poézia: "Možno sa dá povedať, že báseň plynie a fotografia jednoducho je. Ale to len tak z jednej strany, pretože aj fotografia môže plynúť a báseň jednoducho byť. Možno preto z niektorých mojich prác cítiť postupy, ktoré sú príznačné pre poéziu..." (T. A. Błoński, 2009)Autorovu tvorbu uvádza kurátorka výstavy a riaditeľka Galérie umelcov Spiša Lucia Benická:  "Na konci 90. rokov 20. storočia zväčšoval Błoński diela v poctivej fotografickej chémii – mnohé z nich sa vo veľkom formáte stali unikát-nym a jediným originálom (napr. v cykloch Camera Obscura, My sme...).  Od r. 1996 realizoval originál-nym fotoaparátom AGAT fotopríbehy v sekvenciách (názov ktorého sa premietol do pomenovania tvori-vej skupiny výtvarníkov počas štúdia na VŠVU a neskôr si ho privlastnil v mene), v r. 2004 bol finalistom prestížnej Ceny Oskára Čepana (cyklus Voda Duch Vzduch – záznam akcií s rôznymi objektmi). Záujem o aplikáciu fotografie do takmer kinematografických sekvencií sa pretavil do niekoľkých interaktívnych sérií, napr. CD-TOM a Entries. Vo svojej poslednej tvorbe využíva nové média, ako aj experimentuje s konzumnou formou zobrazenia, napr. cyklus v procese  lampyris_insanus (fotografie mobilom, od r. 2015) je kombináciou obrazu a poézie, dostupných aj na autorovej instagramovej adrese."Tomáš Agat BłońskiNarodil sa 2. 10. 1975 v Košiciach. Štúdium fotografie ukončil na Vysokej škole výtvarných umenív Bratislave (magister umenia v r. 2001, doktorát v r. 2010). Absolvoval štipendijné pobyty na Jagiellonskej Univerzite v Krakove, Poľsko (1994), Akademii Sztuk Pieknych (ASP) v Poznani, Poľsko (1996), Slippery Rock University, USA (Pennsylvania, 1999). V r. 2005 sa zúčastnil medzinárodného výmenného projektu Domu fotografie v Edinburghu, Veľká Británia (projekt Križovatky nápadov / Crosswords for Ideas). V r. 2004 bol nominovaný na Cenu Oskara Čepana. Tomáš Agat Błoński bol vedúcim Oddelenia fotografie na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach (2007 – 2010) a zakladateľom Ateliéru fotografie na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach (2002 –2010). Od r. 2010 je vedú-cim Ateliéru fotografie II. na Fakulte grafiky Akadémii výtvarných umení (ASP) v Krakove a pedagogicky pôsobí aj na Škole kreatívnej fotografie Krakovskej umeleckej školy (KSA) v Krakove. Błońskeho tvorba siaha za hranice fotografie a prelína sa od veľkoformátovej fotografie cez experimentálne fotografické techniky a inscenovanú fotografiu po interaktívne počítačové umenie a inštaláciu. Autor realizoval vyše 100 výstav (z čoho 20 individuálnych) na Slovensku, v Poľsku, Česku, Chorvátsku, Srbsku, Slovinsku, Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Francúzsku, Veľkej Británii, Írsku, Fínsku, USA, Brazílii.V súčasnosti žije pri Krakove v Poľsku. Kurátorka:        Lucia Benická  


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/