(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Bezpečné letné prázdniny
@ Aktuálne -> Doprava     Aug 09 2016 - 04:09 GMT


Bezpečné letné prázdniny“ – to je názov pre preventívne akcie uskutočňované v letných prázdninových dňoch. Ich cieľom je predchádzať nebezpečným patologickým javom a najmä nepriaznivým situáciám v oblasti dopravnej výchovy. Z uvedeného dôvodu sú vykonávané preventívne akcie zamerané na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky nemotorovými a motorovými účastníkmi .V prázdninovom týždni od 8. do 12. augusta 2016 bude na cestách Košického kraja prebiehať dopravno-preventívna akcia za účasti Policajného zboru a zástupcov Slovenského Červeného kríža zameraná na preverenie úrovne vedomostí vodičov z poskytovania prvej pomoci v súvislosti s cestnou premávkou, obsah a druhy lekárničiek pre cestnú dopravu.  Cieľom tejto aktivity je predchádzať a eliminovať počet obetí v cestnej premávke.Akcie sa  budú realizovať: #CONT#KR PZ Košice - 9.8.20156 v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod. na parkovisku na  Watsonovej ulici   v Košiciach.OR PZ Košice - 9.8.2016 v čase od 10.00 hod. do 12.00 hod. v Košice – Šaca v mieste príjazdu do mesta Košice na  parkovisku oproti autobazáru smer KošiceOR PZ Košice – okolie – 11.7.2016 od 9.00 hod. do 11.00 hod. na odpočívadle ceste I/16 Drienovec – Turňa n/Bodvou a na ceste I/19 Košické Olšany, zastávka SAD  OR PZ Michalovce  - 10.8.2016 od 8.00 hod. do 10.00 hod. na ceste II/582 Prímestská oblasť, Zemplínska Šírava, odstavná plocha pre autobusy.OR PZ Trebišov - 9.8.2016 od 8.30 hod. do 12.30 hod.  v meste Trebišov na ulici M. R. Štefánika a v meste Sečovce na Kochanovskej uliciOR PZ Spišská Nová Ves - 10.8.2016 v čase od 8.00 hod. do 10.00 hod. v Spišskej Novej Vsi na dvoch stanovištiach a to na križovatke ulíc Gorkého a Brezova a na ulici Duklianskej pri stanici technickej kontroly.                                                   -  10.8.2016 v čase od 10.10 hod do 12.00 hod. tiež na dvoch stanovištiach a to v obci Harichovce pred Futbalovým štadiónom a zároveň v Spišskej Novej Vsi na Odorínskej ceste pri Embracu.OR PZ Rožňava - 9.8.2016 v čase od 8.00 hod. do 11.00 hod. v meste Rožňava na Štítnickej ulici pri autoškole Džačár.   


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/