(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Cesta k úspechu je správna voľba povolania
@ Aktuálne -> Región     Oct 12 2016 - 04:33 GMT


Najrozsiahlejšiu prezentáciu možností vzdelávania na stredných školách pripravil Košický samosprávny kraj na šiestom ročníku podujatia Správna voľba povolania - príležitosť kúspechu. VKošiciach sa koná 11. - 12.októbra 2016 v priestoroch Strednej odbornej školy na Ostrovského ulici. VSpišskej Novej Vsi 12. októbra, v Michalovciach a Rožňave 13. októbra, v Gelnici 18. októbra a v Trebišove 25. októbra 2016. #CONT#Regionálna samospráva, ako najväčší zriaďovateľ stredných škôl, pripravila podujatie, na ktorom získajú žiaci základných škôl, ich rodičia, ale aj výchovní poradcovia, riaditelia škôl i zástupcovia zamestnávateľov prehľad o aktuálnej ponuke stredných škôl. V Košiciach sa do podujatia zapojilo 30 stredných škôl a jedno centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, osem cirkevných a súkromných stredných škôl a tri školy, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad. Organizátori očakávajú, že v priebehu dvoch dní sa na prezentačnom podujatí zoznámi s možnosťami stredoškolského štúdia okolo dvetisíc žiakov základných škôl z Košíc a okolia, ktorých na podujatie pozvali. Možnosť majú aj rodičia a ďalší záujemcovia.Súčasťou vzdelávacej prezentácie bol v utorok workshop pre riaditeľov a výchovných poradcov základných škôl a riaditeľov stredných škôl na území mesta Košice a jeho okolia. Medzi 120 účastníkmi boli aj zástupcovia zamestnávateľov. Popri tých, s ktorými regionálna samospráva dlhodobo spolupracuje, ako sú US Steel Košice, T-Systems Slovakia alebo Technická univerzita Košice, aj zástupcovia Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, pre ktorú v tomto školskom roku začali na niektorých školách experimentálne overovať odbor technik vodár – vodohospodár.Účastníci workshopu hovorili o ročných skúsenostiach s duálnym vzdelávaním v školách, ktoré priamo spolupracujú so zamestnávateľmi, ale aj o dobrej praxi, ktorú sa darí rozvíjať v centrách odborného vzdelávania, pôsobiaci  pri školách na území kraja od roku 2009. Zhodli sa na tom, že najdôležitejšie pri smerovaní odborného školstva je, aby mladí ľudia naplnili požiadavky trhu práce, zamestnali sa vo svojom odbore a mali šťastný život. Prioritnými smermi, ktorými sa bude naďalej uberať odbor školstva KSK vo svojich stratégiách je oblasť technického vzdelávania a informačných a komunikačných technológií.  Podujatie v ďalších mestách: Košice 11. – 12. 10. 2016, SOŠ Ostrovského 1 v KošiciachMichalovce: 13. 10. 2016, telocvičňa Gymnázia P. Horova v MichalovciachSpišská Nová Ves: 12. 10. 2016, Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová VesRožňava: 13. 10. 2016, priestory Obchodno-kultúrneho centra v RožňaveGelnica: 18. 10. 2016, priestory Gymnázia, SNP 1, GelnicaTrebišov 25. 10. 2016, Mestské kultúrne stredisko Trebišov Zuzana Bobrikováhovorkyňa predsedu 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/