(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Stanovisko ku kriminalite v meste
@ Aktuálne -> Rôzne     Oct 28 2016 - 05:13 GMT


Vzhľadom na množstvo otázok zo strany médií v súvislosti s kriminalitou na košickom Luníku VIII v poslednom období zasielame nasledovné stanovisko:Okresné riaditeľstvo PZ v Košiciach eviduje v rámci územného obvodu OO PZ Košice - Západ, ktorého súčasťou je aj Luník VIII (jeho súčasťou sú sídliská Luník I až VIII) od začiatku tohto roka celkom 6 lúpežných prepadnutí, z ktorých 4 prípady sú objasnené. Za rovnaké obdobie minulého roka bolo v tomto územnom obvode evidovaných celkove 15 lúpežných prepadnutí, z ktorých bolo doposiaľ 7 objasnených. Môžeme potvrdiť, že k dvom z týchto lúpeží došlo práve na spomínanom Luníku VIII v priebehu posledných týždňov (od 9.9.) a tiež došlo aj k spáchaniu 3 trestných činov krádeží veci na osobách. Keďže ide o relatívne čerstvé prípady, na ich objasnení ešte aj dnes pracuje kriminálna i poriadková polícia. Jednu lúpež a krádež z tohto posledného obdobia, ku ktorým došlo na Luníku VIII sa už podarilo objasniť; dvaja páchatelia vo veku 15 a 18 rokov sú už vo väzbe. #CONT#Je evidentné, že v rámci územného obvodu Košice – Západ bol zaznamenaný pokles nápadu trestných činov a je zrejme len vecou náhody, že práve na Luníku VIII došlo v priebehu krátkej doby k dvom lúpežiam a 3 krádežiam vecí na osobách, na objasnení ktorých sa intenzívne pracuje. Aj napriek uvedeným skutočnostiam Okresné riaditeľstvo PZ v Košiciach v spolupráci s príslušníkmi Mestskej polície Košice, v súčinnosti s príslušníkmi Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach, ktoré disponuje motorizovanými hliadkami PMJ, ale aj operatívnymi zložkami služby kriminálnej polície prijali opatrenia na zvýšený výkon služby práve do týchto lokalít -mestské časti Luník VIII, aj Luník IX.Tak ako iné mestá, aj mesto Košice má bezpečnejšie a rizikovejšie časti. Bezpečnejšie časti sú periférne mestské časti, v ktorých ešte neprevláda veľká anonymita. Rizikovejšie časti mesta sú tie, kde je najväčší pohyb ľudí a kde je tzv. „nočný život“ (časti kde sú sústredené nočné bary, kluby, diskotéky). Podľa štatistík vývoja trestnej činnosti je zrejmé, že za rovnaké obdobie roka 2016 a roka 2015 sa v služobnom obvode Okresného riaditeľstva PZ v Košiciach znížil nápad trestnej činnosti o 130 prípadov (údaj za deväť mesiacov), to znamená že v meste Košice kriminalita klesá. Ak porovnáme policajnú štatistiku za obdobie 10 rokov (2006 až 2015), v Košiciach sa podarilo znížiť trestnú činnosť až o 50,51% (z 9.277 na 4.686 trestných činov). Objasnenosť trestných činov stúpla o 19,23 % v Košickom kraji, najviac v rámci SR.Samotné mesto Košice za uvedených 10 rokov zaznamenalo nárast objasnenosti trestných činov o 16,52 %.Košický kraj aj v tomto roku zaznamenáva v porovnaní s inými krajmi na Slovensku najväčší pokles trestnej činnosti.Uvedené štatistiky jasne ukazujú, že mesto Košice možno označiť za bezpečné mesto Slovenska a že bezpečnostné zložky v tomto meste pracujú veľmi dobre. Samozrejme nedokážeme byť vždy a všade, kde sa práve stal trestný čin. Značnú časť pozornosti preto venujeme aj prevencii, pretože možných objektov záujmu páchateľov je veľmi veľa a nedokážeme ochraňovať každý jeden z nich.Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/