(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
V Košiciach sa bude konať 2. seniorálne stretnutie k 500. výročiu reformácie
@ Aktuálne -> Rôzne     Nov 25 2016 - 03:50 GMT


V nedeľu 27. novembra 2016 sa v Košiciach uskutoční seniorálne stretnutie Košického seniorátu ECAV na Slovensku k 500. výročiu reformácie. Ide o 2. seniorálne stretnutie v rámci misijného projektu „Oslobodení Božou milosťou“. Po seniorálnom stretnutí Šarišsko-zemplínskeho seniorátu k 500. výročiu reformácie, na ktorom bol vyhlásený Rok reformácie, sa v nedeľu 27. novembra 2016 stretnú evanjelici z Košického seniorátu ECAV na Slovensku.Podujatie sa začne slávnostnými službami Božími o 9.30 hod. v Evanjelickom kostole na Mlynskej 23 v Košiciach. Slávnostnú kázeň bude mať biskup Evanjelickej cirkvi v Chorvátskej republike Branko Berič. Liturgovať budú generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol, senior Košického seniorátu Ján Hruška, konsenior Dušan Havrila a ďalší duchovní z Košického seniorátu. #CONT#Do programu služieb Božích prispejú zborový spevokol Chválospev z CZ ECAV Košice, dychová hudba Posaunenchor z CZ ECAV Mníšek nad Hnilcom  a zborový spevokol z Vyšnej Kamenice.O 14.00 hod. sa začne popoludňajší program slova a hudby. Uvedie ho konsenior Košického seniorátu Dušan Havrila a duchovným slovom poslúži senior Košického seniorátu Ján Hruška. O histórii reformácie na území Košického seniorátu bude prednášať Radoslav Grega, zborový farár CZ ECAV Opiná.Generálny biskup Miloš Klátik a generálny dozorca Imrich Lukáč pri tejto príležitosti odovzdajú významným osobnostiam Košického seniorátu a Košického samosprávneho kraja pamätné medaily k 500. výročiu reformácie.O hudobnú zložku seniorálneho stretnutia sa postará spevácky zbor Chorus Comenianus, ktorý pôsobí pri Evanjelickom gymnáziu J. A. Komenského v Košiciach, zborový spevokol Chválospev z Košíc a spevokol z CZ ECAV Rankovce. Na organe bude hrať Ladislav Sedlák.V rámci programu sa uskutoční prezentácia vydavateľstva Tranoscius a predstavenie knihy Daniely Hroncovej-Faklovej Musel som byť kacírom o evanjelickom farárovi  Konrádovi Cordatovi, zapisovateľovi rečí pri stole Martina Luthera. Svoju činnosť predstaví aj Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, Výbor na ochranu Božieho stvorenstva ECAV na Slovensku a Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.Košičania si budú môcť pozrieť aj putovné výstavy 500 rokov reformácie ECAV na Slovensku a Vyšívaná história Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.Na záver senior Košického seniorátu odovzdá reformačnú štafetu Gemerskému seniorátu, kde sa v nedeľu 18. decembra 2016 bude konať ďalšie seniorálne stretnutie k 500. výročiu reformácie.Edita ŠkodováTajomníčka  GBÚ pre mediálnu komunikáciu 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/