(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Mesto vychádza v ústrety ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím
@ Aktuálne -> Doprava     Dec 08 2016 - 06:50 GMT


Pätnásti zástupcovia organizácií a združení, zastupujúcich záujmy ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím (Krajskej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých v Košiciach, Detského klubu zdravotne postihnutých detí a mládeže, Košickej organizácie vozičkárov Nezávislý život, Asociácie polio v Slovenskej republike a aktivistov, reprezentujúcich združenia a zoskupenia s ťažkým zdravotným postihnutím) vítajú ústretový prístup pri riešení ich požiadaviek, týkajúcich sa parkovania v spoplatnených zónach. #CONT#Ich koordinátor a člen Komisie debarierizácie mesta Košice Ján Bartko, ktorý od roku 1965 presadzuje záujmy handicapovaných ľudí pri odstraňovaní bariér v našom meste, po včerajšom rokovaní na Magistráte mesta Košice ocenil pozitívny a konštruktívny prístup, s akým sa stretol pri riešení parkovania osôb s ŤZP. Pracovné stretnutie viedol viceprimátor mesta Košice a predseda Komisie debarierizácie Martin Petruško.Výsledkom pracovného stretnutia je, že už na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Košiciach 12. decembra 2016 predloží zástupca mesta pozmeňovací návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 157 o dočasnom parkovaní na území mesta Košice, ktorý bude obsahovať možnosť, aby si ľudia s ŤZP so zníženou pohybovou schopnosťou (z dôvodu telesného postihnutia dolných končatín, odkázaní na invalidný vozík, barly, ortézy, alebo iné zdravotnícke pomôcky) mohli zakúpiť rezidentskú parkovaciu kartu v hodnote 5 eur na celý rok, platnú nielen v mieste ich bydliska, ale aj v mieste výkonu ich práce. Cieľom návrhu je, aby mohli tieto osoby komfortne a s istotou parkovať tam, kde potrebujú.V rámci doplňujúceho návrhu na zmenu VZN mesto Košice zároveň uvažuje o prechodnom období od 1.1. 2017 do 31.7.2017, počas ktorého by všetky osoby s ŤZP (teda nielen vyššie uvedená skupina s postihnutím dolných končatín) boli oslobodené od úhrady za parkovanie na návštevníckych parkoviskách (v tarifnom pásme 3) a na záchytných parkoviskách (v tarifnom pásme 4). Teda do času predpokladaného ukončenia realizácie všetkých plánovaných parkovacích miest, vyhradených pre osoby s ŤZP, pretože 30.6. 2017 uplynie termín vyhradených parkovacích miest na EČV.Prioritou ale naďalej ostáva dobudovanie minimálne 4 percent parkovacích miest, vyhradených pre osoby s ŤZP, s technickými parametrami podľa platnej legislatívy, ktoré podstatne uľahčia užívanie parkovacích miest všetkými osobami s ŤZP. Osoby s ŤZP zároveň dostanú možnosť poveriť osobu, ktorá bude prizvaná na schvaľovanie jednotlivých dopravných projektov riešenia parkovacích miest v rezidentských zónach, aby boli parkovacie miesta, vyhradené pre ŤZP, naprojektované v súlade s ich konkrétnymi potrebami v danej lokalite. Držitelia preukazov ŤZP sa okrem toho budú môcť zaregistrovať v parkovacej spoločnosti, ktorá bude pre nich na základe tejto registrácie a špecifikácie ich handicapu optimálne umiestňovať vyhradené parkovacie miesto pre ŤZP.Linda Šnajdárováhovorkyňa mesta Košice 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/