(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Včasná intervencia v nečakanej situácii
@ Aktuálne -> Verejná správa     Feb 14 2017 - 10:42 GMT


Novú službu včasnej intervencie poskytuje od začiatku roka Domov sociálnych služieb DOMKO, ktorý sídli v Parku mládeže v Košiciach. Služba je určená na podporu rodinám s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením od narodenia do siedmeho roku veku vrámci celého Košického kraja a je bezplatná. Zriaďovateľom služby je Košický samosprávny kraj.Rodina, ktorá sa ocitne v nečakanej životnej etape, môže získať celý balík nových informácií, veľkú podporu a sprevádzanie v novej situácii, s ktorou sa potrebuje vyrovnať. Služba včasnej intervencie je poskytovaná terénnou formou, teda v prirodzenom prostredí rodiny, ale aj na ihrisku, v herni, alebo priamo v DSS DOMKO. Jej cieľom je zabezpečiť optimálny vývoj dieťaťu so zdravotným postihnutím tak, aby služba bola čo najbližšie k miestu bydliska rodiny. Pomáha zlepšiť sociálne začlenenie rodín a dieťaťa do spoločnosti a zvýšiť povedomie v očiach verejnosti. #CONT#Rodina, v ktorej sa narodí dieťatko so zdravotným postihnutím, čelí nečakaným a nepoznaným problémom. Práve tie pomáha od počiatku zvládnuť služba včasnej intervencie. Rodina dostáva komplexnú pomoc pod jednou strechou v podobe multidisciplinárneho tímu odborníkov z radov zamestnancov. Každá oblasť je zastúpená jedným pracovníkom, ktorý je k dispozícii rodičom aj deťom,“ vysvetľuje riaditeľ Domova sociálnych služieb DOMKO Martin Vatra.V našom tíme pracuje psychológ, sociálny terapeut, sociálny pracovník, liečebný pedagóg, fyzioterapeut. Rodina je súčasťou ukážok práce s dieťaťom a vhodných špecifických terapeutických prístupov k nemu. V zariadení priamo aplikujeme napríklad snoezelen terapiu, canisterapiu ďalšie nové prístupy. Máme moderne vybavenú herňu s guľôčkovým bazénom, či priestory na vzdelávacie aktivity a podporné rodičovské skupiny. Rodičia u nás môžu konzultovať praktické problémy, ktoré súvisia s vývinom dieťaťa, s jeho výchovou,“ hovorí vedúca služby včasnej intervencie Viera Mišková.Rodina, ktorá sa dostane do takejto situácie, smeruje k sociálnej izolácii, čomu treba zabrániť. Keďže počet existujúcich klubov pre rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím je nízky, vznikajú podporné rodičovské skupiny. Pre rodinu je dôležitá citová podpora a zdieľanie náročnej životnej situácie, v ktorej sa ocitla. Jej členovia musia cítiť, že v probléme nie sú osamotení. Rovnako tak vnímajú častejšiu potrebu stimulácie vývinu ich dieťaťa, ako iba jedenkrát mesačne, čo bežne odporučia odborní lekári a vykonávajú ambulancie liečebného pedagóga.Služba ponúka rodinám poradenskú podporu; komplexnú stimuláciu vývinu dieťaťa v oblasti komunikácie, kognitívneho vývinu, motoriky, v sociálno-emocionálnej oblasti a v oblasti hry; preventívne aktivity (vzdelávanie rodičov a verejnosti, tvorba a vydávanie metodických materiálov); sociálnu inklúziu (pomoc rodine nájsť svoje miesto v komunite).Máme už za sebou prvé skúsenosti z práce s rodinou s dieťaťom so zdravotným postihnutím. Za prvé dva týždne sa prihlásili hneď dve rodiny, ktoré priniesli vzájomné obohatenie nás všetkých a podporu v duchu hesla: v rodine, s rodinou a pre rodinu,“ hovorí Viera Mišková. „Našu prácu smerujeme k zvýšeniu povedomia ľudí, odborníkov, lekárov, ktorí prichádzajú do prvého kontaktu s ľuďmi so zdravotným postihnutím. Komunikujeme s nimi o zakomponovaní odporúčaní na včasné vývinové intervencie priamo do lekárskych správ. Stali sme sa tiež členmi novovzniknutej Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie.“Sila rodiny spočíva v súdržnosti a v tom, že i napriek počiatočným nepriaznivým prognózam nestráca nádej a hľadá možnosti ďalšieho rozvoja pre svoje dieťa.  Aj pediatri odporúčajú nehanbiť sa osloviť a požiadať o pomoc odborníka hneď, ako rodič spozoruje odchýlky vo vývine svojho dieťaťa, aby intervencia bola poskytnutá včas.V Košickom kraji doteraz podobná služba absentovala, od 1. júla 2016 fungoval len jeden neverejný poskytovateľ - Centrum včasnej intervencie na Komenského ulici v Košiciach. Jeden neverejný poskytovateľ nestačil pokryť potreby celého kraja, preto vznikla ďalšia nová služba - Služba včasnej intervencie.Toto je prvý verejný poskytovateľ služby včasnej intervencie v Košickom kraji. Regionálna samospráva na rok 2017 finančne dotuje službu sumou 37 200 eur a zároveň dlhodobo garantuje istotu jej poskytovania služby včasnej intervencie,“ hovorí vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva KSK Zuzana Jusková. „Našou dlhodobou víziou je aj zriadenie ďalších služieb včasnej intervencie, aby sme nimi vedeli pokryť celé územie Košického kraja a pomôcť rodinám, ktoré sa po narodení dieťaťa s postihnutím stretávajú s množstvom rôznych problémov.“ KONTAKT:DOMKO - Domov sociálnych služieb a Služba včasnej intervencie (DSS a SVI)Park mládeže 3, 040 01  KošiceTel. kontakt: 0911 142 137, 0911 142 138, 0911 142 139Informácie nájdete aj v Magazíne KSK (https://web.vucke.sk/sk/fakty-kraji/magazin-ksk/2017/magazin-c-208.html) – reportáž o službe včasnej intervencie začína o 5:33.Zuzana Bobriková hovorkyňa predseduKošický samosprávny krajZdroj: RO SSN


(c) Cassovia.Sk / http://www.cassovia.sk/