(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Mesto Košice vyzýva EEI: Splňte harmonogram do konca augusta
@ Aktuálne -> Doprava     May 26 2017 - 01:44 GMT


Mesto Košice vyzvalo listom parkovaciu spoločnosť EEI, aby do konca augusta 2017 dôsledne splnila harmonogram riešenia statického parkovania, schválený poslancami mestského zastupiteľstva v júni minulého roka. Mesto Košice akceptuje faktory, ktoré objektivne predĺžili 37-týždňovú lehotu na splnenie harmonogramu, čiže dĺžku stavebných konaní, námietky zo strany občanov, zmeny v budovaní parkovacích miest, navrhnutých mestom a nepriaznivé poveternostné podmienky. Mesto Košice je zároveň presvedčené o tom, že do konca augusta je možné zrealizovať všetky činnosti na dokončenie parkovacieho systému a preto trvá na dodržaní termínu 31. august 2017. #CONT#Znamená to, že k záväzku zrealizovať 810 parkovacích miest zmenou organizácie dopravy a zmenou dopravného značenia žiada mesto Košice parkovaciu spoločnosť, aby dokončila dopravné značenie. K záväzku zrealizovať 728 nových parkovacích miest mesto žiada o dokončenie výstavby všetkých parkovacích miest s výnimkou tých, u ktorých mesto Košice predbežne z dôvodu požiadaviek občanov ustúpilo od ich realizácie (ide o 59 parkovacích miest). Mesto Košice ďalej trvá na inštalácii zvyšného počtu kamier v APNR kamerovom systéme (24 kusov) a CCTV kamerovom systéme (14 kusov) a na ich uvedení do prevádzkyschopného stavu. Celkovo tak bude súčasťou nového riešenia statického parkovania v desiatich rezidentských zónach 45 kusov APNR kamier a 40 kusov CCTV kamier tak, ako je uvedené v harmonograme.Linda ŠnajdárováZdroj: RO SSN


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/