(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Moderné kontajnerovisko v Parčíku J. Psotku
@ Aktuálne -> Životné prostredie     Jun 13 2017 - 02:04 GMT


Spoločnosť KOSIT a.s. dnes odovzdala mestu Košice a Mestskej časti Košice-Juh bezplatne do užívania nové uzamykateľné kontajnerové stanovište, ktoré vzniklo v rámci pilotného projektu nových podzemných a uzamykateľných kontajnerových stanovíšť."Tak podzemné, resp. polopodzemné kontajnery, ako aj uzamykateľné, majú svoje výhody a nevýhody. V rámci verejnej diskusie sme sa rozhodli, že z vlastných prostriedkov v spolupráci s Magistrátom mesta Košice a Mestskou časťou Košice-Juh inštalujeme v rámci pilotného projektu oba typy stanovíšť a budeme sledovať názory verejnosti na to, aké výhody a nevýhody oboch riešení prevládajú", hovorí generálny riaditeľ spoločnosti KOSIT, Ing. Marián Christenko.#CONT#"Z tohto projektu máme veľkú radosť. Dlho sme premýšľali, ako by mohlo vyzerať stanovište kontajnerov v 21. storočí a teraz sa nám podarilo svoje predstavy zhmotniť. Už počas realizácie sme objavili veľa možných vylepšení vlastnej koncepcie, ktoré určite zužitkujeme pri ďalšej realizácii", uvádza Ing. Ladislav Pešta, vedúci oddelenia investícií v spoločnosti KOSIT.Očakávame, že sa náklady na základný model uzamykateľného kontajnerové stanovišťa pri výrobe väčšieho počtu kusov budú pohybovať okolo 5.000,- EUR. Náklady na pilotný projekt vrátane projektovej dokumentácie boli samozrejme vyššie.Toto riešenie okrem nádob na komunálny odpad a triedený zber zahŕňa aj možnosť zberu batérií a obnoseného šatstva. KOSIT a.s.KOSIT a.s. je moderná akciová spoločnosť, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 2001. Poskytuje komplexné služby na profesionálnej úrovni v oblasti odpadového hospodárstva. Patrí medzi päť najvýznamnejších spoločností na Slovensku zaoberajúcich sa týmto náročným a spoločensky veľmi citlivým priemyselným odvetvím.V súčasnosti spoločnosť KOSIT a.s. poskytuje služby pre približne 260 000 obyvateľov východného Slovenska a pre okolo 500 podnikateľských subjektov. Ročne nakladá s vyše 80 000 tonami odpadu. Spoločnosť zamestnáva viac ako 400 pracovníkov. Pri riadení svojich procesov už niekoľko rokov používa systém riadenia kvality a vlastní certifikáty riadenia kvality ISO 9001, 1400 a OHSAS 18001.KOSIT využíva profesionalitu a skúsenosti nadobudnuté na medzinárodnej úrovni, ktoré šíri ďalej a tak napomáha ekonomickému a spoločenskému rastu v oblasti mesta Košice a východného Slovenska.Zdroj: RO SSN


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/