(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
V ZŠ Želiarska našli recept na ľahostajnosť k čítaniu
@ Aktuálne -> Školstvo     Jun 26 2017 - 06:07 GMT


Unikátny projekt  Flip&Movie medzinárodného programu Erasmus+ je  reakciou na kritický, t.j. trvale ľahostajný vzťah detí a mládeže k čítaniu a ku knihám.Týmto novým varovným fenoménom - bibliofóbiou – sa zaoberajú početné štáty OECD /Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj/ vrátane Slovenska.Ako riešiť slabé čítanie v čase mobilov a internetu, keď deťom sa nechce porozumieť tomu, čo čítajú? Odpoveď na túto otázku počas uplynulých dvoch rokov hľadalo päť základných škôl z piatich krajín EÚ - Chorvátska, Lotyšska Španielska, Talianska a Slovenska. Košická Základná škola s materskou školou Želiarska 4 je jedinou z našej krajiny, ktorá sa uvedenému problému v rámci programu Erasmus + venuje.#CONT#Obrátená“ ukážková hodina tvorivého písania a dramatizácie, ktorú dnes predstavili  asi štyridsiatim žiakom a ich pedagógom z ôsmych ZŠ Košického a Prešovského kraja predstavuje  výsledok dvojročnej práce a zároveň začiatok jeho šírenia na ďalších školách na Slovensku.Ukážková hodina, počas ktorej žiaci učia žiakov, teda „obrátene“,  vychádza z dvoch hlavných výstupov. Participovala na nich každá partnerská krajina. Prvý  má podobu metodického materiálu v tlačenej aj digitálnej podobe a je súhrnom najlepších tvorivých a inovatívnych metód používaných na výučbu čítania a písania v partnerských krajinách. Druhým výstupom je unikátna vzdelávacia internetová hra Storyinventor, ktorej cieľom je rozvíjať jazyk, komunikačné, expresívne a rozprávačské zručnosti žiakov. Výstupy tejto hry žiaci dnes hneď prepájali s tvorbou komiksov a dramatizáciou. A kde nabrali na to „gríf?“V priebehu projektu Flip&Movie  žiaci a učitelia tvorili v partnerských krajinách. V Španielsku sa  venovali herectvu a dramatizácii. V chorvátskom Zadare spoznávali interaktívnu edukačnú hru Storyinventor a zabávali sa pri tvorbe komiksov. V talianskej Pescare si s odborníkmi reálne vyskúšali výrobu filmu a knihy. Čítanie s porozumením a tvorivé písanie zúčastnené školy prepájajú s používaním IT a  s inovatívnymi metódami vo výučbe.ZŠ s MŠ na Želiarskej je jedinou štátnou školou v Košiciach s celodenným vyučovaním angličtiny od troch rokov. Ambíciou jej vedenia a pedagogického zboru je prepájať osobný svet s globálnym od útleho detstva. Aj preto tamojšie deti od troch rokov hravým spôsobom – za pomoci medzinárodného projektu e-Twinning – zažívajú príbehy kníh, ktoré menia svet – napr. Malého princa od Antoina de Saint-Exupéryho.Šírenie praktických postupov zameraných na čítanie s porozumením na základnej škole a hravá príprava detí na ich budúce vlastné čítanie v materskej škole je aktívnym príspevkom ZŠ s MŠ Želiarska 4 v terajšom Roku čitateľskej gramotnosti na Slovensku.Zdroj RO SSN


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/