(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
DB Biotech pomáha diagnostikovať
@ Aktuálne -> Rôzne     Feb 09 2018 - 07:53 GMT


DB Biotech je slovenská, biotechnologická spoločnosť, pôsobiaca v Košiciach, ktorá už viac ako 10 rokov vyvíja, vyrába, testuje a dodáva protilátky používane v klinickej diagnostike ako aj vo vede a výskume skorých štádií nádorových ochorení, leukémii, neurodegeneratívnych a niektorých infekčných ochorení. Protilátky sú v tomto prípade biologicky aktívne latky, ktoré fungujú, a používajú sa, ako veľmi presné sondy schopne rozpoznať prítomnosť pre chorobu špecifických proteínov, tzv. markrov ochorenia. Pomocou protilátok sa tieto markre darí lokalizovať a zviditeľniť v tkanivách a v organoch tela, čo je často nevyhnutné v diagnostike a charakterizácii daného ochorenia. Protilátky tiež hrajú nezastupiteľnú úlohu pri vývoji nových liekov, diagnostických kitov a ich použitie v tejto oblasti je značne rôznorodé.#CONT#Medziročný nárast počtu vyšetrení na spomínané ochorenia je zjavný pri pohľade do štatistik zaoberajúcich sa touto problematikou. Často úspech liečby a vyhlaď pacienta do budúcnosti závisí práve na včasnej a presnej diagnostike jeho ochorenia. Aj keď spoločnosť DB Biotech samotnú diagnostiku ochorení nevykonáva, na to sú určené špecializovane laboratória v nemocniciach, alebo diagnostických centrách, jej produkty, protilátky, hrajú nezastupiteľnú úlohu v celom procese diagnostiky a prevencie týchto stavov. Medzi najúspešnejšie produkty DB Biotech patria protilátky na diagnostiku rakoviny kŕčku maternice, rakoviny prsníkov, hrubého čreva, protilátky používane po transplantáciách organov a protilátky používane pri detekcii leukémií.Pravdou je, že vo svete existuje niekoľko spoločností, ktoré protilátky vyrábajú štandardnými metódami. DB Biotech sa rozhodla ísť vlastnou cestou, a dizajn, vývoj a výrobu všetkých protilátok uskutočňuje použitím vlastnej technológie, ktorá je vlastníctvom spoločnosti. Praxou overeným faktom je, že takto produkovane protilátky vykazujú vyššiu špecificitu, afinitu a aviditu, charakteristiky kriticky dôležité pre presnosť diagnostiky. Taktiež, technológia DB Biotech sa ukazuje ako ekonomickejšia a efektívnejšia porovnaním s klasickými metódami bežne používanými vo svete. Technológia výroby protilátok našla svoje opodstatnenie aj pri riešení problémov s ktorými si klasické technológie poradiť nedokázali, čo už ocenilo niekoľko zahraničných partnerov DB Biotech v Maďarsku, Brazílii, Španielsku, ci vo Veľkej Británii.Protilátky z DB Biotech už našli uplatnenie u zákazníkov v 38 krajinách sveta, ci už v Európe, Ázii a na americkom kontinente. Výskum a vývoj v tejto oblasti ale napreduje veľmi rýchlo a snahou spoločností je vyvíjať a vyrábať stále nove a aktuálne protilátky. Spoločnosť ma aktívne oddelenie vývoja a výskumu, ktoré sa zaoberá práve vývojom nových protilátok. Možno to znie jednoducho, vyvinúť, vyrobiť a otestovať fungujúcu protilátku je dlhodobý proces, náročný na ľudské zdroje a financie. DB Biotech nepodceňuje túto oblasť a aktívne sa snaží získavať prostriedky na to aby výskum a vývoj v tejto oblasti napredovali.Spoločnosť sa tiež snaží neustále hľadať nových partnerov pre spoluprácu. Či už účasťou na veľtrhoch zameraných na tuto problematiku, účasťou na domácich aj zahraničných obchodných misiách, diskusiou s odborníkmi v danej problematike, alebo aktívnym marketingom. “Sme otvorení a nebránime spolupráci s akademickými inštitúciami, nemocnicami, farmakologickými spoločnosťami, proste s kýmkoľvek, ci už na Slovensku, alebo v podstate kdekoľvek vo svete, kto by potreboval pomoc v tejto oblasti. Veríme, že máme čo ponúknuť” vyjadril sa profesor Tomas Dobransky riaditeľ výskumu a výroby, zo spoločností DB Biotech, a.s.Dr. Peter Molnár DVM, PhD.Obchodný riaditeľZdroj: RO SSN 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/