(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Laureát ocenenia Vedec roka SR 2018 Pavol Miškovský
@ Aktuálne -> Školstvo     May 18 2018 - 05:38 GMT


Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili tento rok 21. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2017. Medzi ocenenými za uplynulý rok bol aj prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., ktorý získal cenu v kategórii Technológ roka. Svoje ocenenie si prebral počas slávnostného vyhlásenia výsledkov oceňovania v utorok 15. mája 2018 o 14.00 hod. v Zrkadlovej sieni bratislavského Primaciálneho paláca.#CONT#Prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. je medzinárodne uznávaným odborníkom v interdisciplinárnych biovedných disciplínach a priekopníkom transferu technológií na UPJŠ v Košiciach. V roku 2014 založil univerzitný start-up SAFTRA Photonics, s. r. o., ktorý sa zameriava na výskum a vývoj v oblasti nanotechnológií a biotechnológií s aplikáciami v medicíne, životnom prostredí a kultúrnom dedičstve. V roku 2017 získala spoločnosť SAFTRA Photonics, s. r. o., zatiaľ ako jediná spoločnosť na Slovensku, grant vo výzve H2020 SME-instrument za projekt zameraný na vývoj prenosného zariadenia na selektívnu, citlivú a rýchlu detekciu perzistentných organických znečisťujúcich látok (Persistent Organic Pollutants - POP) vo vode a v potravinách.Túto cenu vnímam hlavne ako ocenenie kolektívu a našej univerzity, ktorá projektom TIP – UPJŠ deklaruje svoju silnú ambíciu zaradiť sa medzi popredné univerzity v medzinárodnom priestore,“ uviedol prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. z Centra interdisciplinárnych biovied, Technologického a inovačného parku UPJŠ v Košiciach. Ocenenie Vedec roka 2017 v kategórii Technológ roka získal za vývoj nanotechnológií na selektívnu a citlivú detekciu perzistentných organických polutantov vo vodnom prostredí a potravinách potvrdenú ziskom prestížneho medzinárodného grantu v rámci schémy H2020 SME – instrument. Okrem uvedenej kategórie boli odovzdané ocenenia aj v rámci kategórií Vedec roka, Mladý vedecký pracovník, Inovátor roka či Osobnosť medzinárodnej spolupráce.Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska a ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová.  Poznámka: Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Vzťahy s verejnosťou https://www.upjs.sk/verejnost-media/ . Mgr. Linda Babušík AdamčíkováTlačová referentka a hovorkyňa UPJŠ v Košiciach

 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/