(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Filozofická fakulta UPJŠ privíta lingvistov z celého sveta
@ Aktuálne -> Školstvo     Jun 25 2018 - 04:51 GMT


V metropole východného Slovenska sa schádzajú najvýznamnejší jazykovedci - typológovia z celého sveta. Od 27. do 30. júna 2018 budú účastníkmi 4. medzinárodnej konferencie Word-Formation Theories III & Typology and Universals in Word-Formation IV (Slovotvorné teórie III – Typológia a univerzálie v slovotvorbe IV). Organizátorom a hostiteľom najprestížnejšieho vedeckého podujatia lingvistov-typológov je Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.Vďaka medzinárodným a vedeckovýskumným aktivitám členov našej katedry privítame v Košiciach viac ako 110 špičkových lingvistov z 29 krajín sveta,“ informuje vedúca Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.#CONT#Účastníkov z 21 európskych krajín doplnia jazykovedci z Gruzínska, Hongkongu, Iránu, Izraela, Japonska, Nového Zélandu, Pakistanu a USA. Program konferencie je rozložený do štyroch dní a tvorí ho šesť plenárnych prednášok, 65 konferenčných príspevkov a niekoľko posterových prezentácií.Popri akademickom programe sme pre hostí – účastníkov konferencie a sprevádzajúce osoby – pripravili bohatý spoločenský program, vrátane netradičnej prehliadky historického centra Košíc s profesionálnym sprievodcom, výletov do širšieho okolia spojených s návštevou pamiatok UNESCO a pod. Podujatie má teda výrazný potenciál pozitívne zviditeľniť nielen filozofickú fakultu a univerzitu, ale aj mesto Košice a celú Slovenskú republiku ďaleko za jej hranicami,“ dodáva doc. Slávka Tomaščíková.Konferencia sa bude konať v priestoroch Historickej auly Rektorátu UPJŠ a budovy Platón v novozrekonštruovanom areáli Filozofickej fakulty UPJŠ v historickom centre Košíc.Podrobný program je dostupný na adrese:http://kaa.ff.upjs.sk/en/alumni-club/33/word-formation-theories-iii-typology-and-universals-in-word-formation-iv#toc-programmePhDr. Marián Gladiš, PhD.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/