(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Kultúra a tradície Židov v v knižnici Jána Bocatia
@ Kultúra -> Literatúra     Nov 30 2018 - 07:37 GMT


Podujatia zamerané na kultúru a tradície židovskej národnostnej menšiny zavŕšia projekt Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach (VKJB) s názvom Spoznajme sa. Knižnica pripravila výstavu, prehliadku synagógy a hudobno-dramatické pásmo, v ktorom budú účinkovať dramatickí umelci a obľúbená kapela Kaschauer Klezmer Band.Aj dnes sme konfrontovaní s prejavmi intolerancie a relativizácie dejín, kultúrnych hodnôt, ľudských práv i tradícií etnických,  národnostných a menšinových skupín. Teší ma, že Verejná knižnica Jána Bocatia reaguje na potrebu vzdelávania mladej generácie. Svojimi aktivitami prispieva k prehĺbeniu poznatkov z oblasti histórie a zvykov národnostných menšín. Náš kraj  je známy svojou kultúrnou a národnostnou rôznorodosťou. Verím, že hlbšie poznanie dejín židovskej menšiny prispeje k prehĺbeniu vzájomnej tolerancie a prekonávaniu stereotypov,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.#CONT#Od pondelka od 3. do 7. decembra 2018 bude v priestoroch centrálnej požičovne VKJB na Hviezdoslavovej 5 prístupná výstava kníh venovaná židovskej kultúre a literatúre. Časť expozície tvorí výber z knižného daru Združenia Ester.Vďaka organizácii židovských žien na Slovensku, Združeniu Ester, sa náš  fond rozrástol o zbierku kníh zameranú na dejiny a kultúru židovskej menšiny. V súbore darovaných publikácií sa nachádza memoárová literatúra, biografie, beletria, ako aj odborné diela o dejinách Židov na Slovensku, holokauste a prejavoch antisemitizmu,“ povedala riaditeľka VKJB Soňa Jakešová. Dodala, že publikácie sú pre záujemcov prístupné na regionálnom oddelení knižnice na Hlavnej 48, ich zoznam si môžu nájsť aj v katalógu knižnice. Verejná knižnica Jána Bocatia má vo svojom fonde aj ďalšie odborné publikácie zamerané na judaizmus, židovskú filozofiu a dejiny židovskej komunity v košickom regióne.V pondelok 3. decembra 2018 je pre žiakov základných škôl pripravená prehliadka synagógy a Galérie Ľudovíta Felda na Puškinovej ulici. Počas nej  spoznajú túto jedinečnú pamiatku, odborný výklad im ponúkne náhľad do dejín Židov v Košiciach.Večer hudby a hovoreného slova VKJB pripravila v utorok 4. decembra 2018 o 16:30 hod. v priestoroch centrálnej požičovne na Hviezdoslavovej 5. Počas dramaticko-hudobného pásma s názvom Život je najlepšia kúpa zaznie výber z jidiš prísloví a porekadiel v podaní Dany Košickej a Petra Vilhana. O príjemnú atmosféru sa postará obľúbená formácia hudobníkov Kaschauer Klezmer Band. Súčasťou podujatia je spoločné zažatie chanukových sviečok a ochutnávka typických sviatočných dobrôt.Projekt Spoznajme sa realizuje VKJB vďaka finančnej podpore Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a je zameraný na rómsku, českú, maďarskú a židovskú menšinu.

Zdroj: RO SSN


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/