(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Svetové náboženstvá v knižnici Jána Bocatia
@ Kultúra -> Podujatia     Feb 07 2019 - 07:28 GMT


Na spirituality vo svetových náboženstvách je zameraný nový cyklus prednášok, ktorý prináša Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach. O hinduistických, budhistických, kresťanských, islamských a židovských spiritualitách bude prednášať docent Martin Dojčár, religionista so špecializáciou na spiritualitu a medzináboženský dialóg. Úvodná prednáška o hinduistických spiritualitách bude v pondelok 11. februára 2019 o 16:30 hod. v hudobnom salóniku VKJB na Hlavnej 48.Počas jednotlivých stretnutí v rámci vzdelávacieho cyklu účastníci získajú prehľad o vybraných formách spirituality v piatich svetových náboženstvách. „Zámerom knižnice je aj týmto spôsobom prispieť k porozumeniu a vzájomnej tolerancii,“ uviedla riaditeľka Soňa Jakešová.#CONT#Do prvej prednášky cyklu o hinduistických spiritualitách autor uvedie účastníkov obrazom hinduizmu ako veľkej nábožensko-spoločenskej syntézy Indie a súčasne historickej fázy indických náboženských dejín. V tomto nábožensko-dejinnom kontexte rozlíši spoločné znaky rôznorodých hinduistických spiritualít. Predstaví fenomén jogy ako mnohotvárny celoindický prúd spirituality a spolu s ním aj jeho základné podoby a tradície.VKJB pozýva aj na nasledujúce prednášky v rámci tohto vzdelávacieho cyklu. Uskutočnia sa vždy v pondelok, v mesačnej periodicite.  Budhistické spirituality  (11. 3. 2019)Budhizmus sa zrodil v reakcii na krízu védskeho náboženstva a priniesol novú, revolučnú formu náboženského života. Na pozadí jeho vzniku, špecifika a diferenciácie autor predstaví základné Budhove náuky o štyroch vznešených pravdách, o podmienenom vznikaní a o iluzórnej existencii podmienenej individuality (nie-ja) a spoločne s nimi aj charakteristické znaky budhistických jog ako jadra rozmanitých budhistických tradícií.Kresťanské spirituality  (15. 4. 2019)Dve historicky najstaršie podoby kresťanstva – východné a západné – tvoria inštitucionálny rámec dvoch veľkých spirituálnych prúdov – spiritualít kresťanského Východu a Západu. Autor poukáže na ich spoločné črty ako ich zrkadlia tradičné pojmy praxkontemplácia. Venovať sa bude aj fenoménu kresťanskej mystiky.Islamské spirituality  (20. 5. 2019)Islam vzniká ako náboženstvo viery a zákona – „oddaným“ (moslim) ukazuje „bezpečnú cestu“ (šarí’a) pozemským životom, predkladá im životný vzor v podobe života, skutkov a výrokov svojho zakladateľa, Muhammada, a upravuje ich spoločenský a náboženský život v teokratickom štáte. Bez svojej mystickej dimenzie, ktorý stelesňuje súfizmus, by však nebol úplný.  Židovské spirituality  (10. 6. 2019)V záverečnej prednáške autor predstaví chasidizmus ako mystický smer judaizmu, ktorý napriek svojej originalite ostal súčasťou hlavného prúdu židovskej ortodoxie. Na pozadí novovekej diferenciácie judaizmu účastníkov oboznámi s dejinami chasidského hnutia, ako aj  s jeho špecifikami a ideálmi.Doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD., je slovenský religionista so špecializáciou na spiritualitu a medzináboženský dialóg. Na obe témy publikoval celý rad vedeckých a odborných prác doma aj v zahraničí, medzi iným monografie Self-Transcendence and Prosociality (Peter Lang, 2017), Sebatranscendencia: antropologický model (Dobrá kniha, 2017), Problém globálneho spolužitia: antropologické východisko (Veda, 2012) a Mystická kontemplácia: Oblak nevedenia > Ramana Maharši (Iris, 2008). Pre Tv Lux pripravil niekoľko prednáškových cyklov z religionistiky. V rokoch 2012, 2014 a 2018 absolvoval zahraničné výskumné pobyty na Collegeville Institute for Ecumenical and Cultural Research v USA. Zdroj:RO SSNriaditeľka, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/