(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Košickí psychológovia skúmajú emocionálne reakcie na koronavírus
@ Aktuálne -> Zdravie     Mar 25 2020 - 09:06 GMT


Do výskumu Katedry psychológie FF UPJŠ sa zapojilo 700 účastníkov z celého SlovenskaVýskyt a šírenie nového koronavírusu a infekčného ochorenia COVID-19 je aktuálne hlavným problémov verejného zdravia na celom svete. Predstavuje výzvu pre celú spoločnosť, osobitne však pre lekárov, ale aj pre psychológov. Výrazný nárast negatívnych správ, z toho vyplývajúca neistota a karanténne oparenia môžu viesť k prežívaniu viacerých negatívnych emócií a dokonca zhoršiť aktuálne psychické zdravie obyvateľstva. Aj preto Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach realizuje v týchto dňoch výskum s názvom Psychologické aspekty vnímania hrozby koronavírusu, ktorý je zameraný na porozumie psychologických aspektov tohto vážneho ochorenia.#CONT#Konkrétne nás zaujíma, ako ľudia emocionálne reagujú na aktuálnu hrozbu koronavírusu, ako vnímajú riziko tohto vírusu a aké preventívne opatrenia v tejto súvislosti dodržujú. Skúmame aj možný súvis emocionálnych reakcií a preventívneho správania sa s vybranými faktormi ľudského rozhodovania, vnímania neistoty a pohľadu do budúcnosti či optimizmu,“ informujú výskumníci doc. Ing. Mgr. Jozef Bavoľár, PhD., a doc. Mgr. Monika Hricová, PhD.Do výskumu sa doposiaľ zapojilo 700 účastníkov z celého Slovenska – výskumný tím Katedry psychológie FF UPJŠ v Košiciach (jeho súčasťou sú aj Mgr. Pavol Kačmár, PhD., a Mgr. Jana Nezkusilová, PhD.) ho plánuje doplniť minimálne ešte o jeden zber údajov.Opakovaným oslovením účastníkov chceme sledovať zmeny vo vnímaní hrozby koronavírusu, zmeny v správaní a spôsoby zvládania stresu v súvislosti s týmto ochorením. Ukončenie výskumu závisí od vývoja situácie na Slovensku.Prvotné výsledky plánujú zverejniť v najbližších dňoch – najmä tie, ktoré by boli zaujímavé pre širokú laickú verejnosť. Odborné analýzy budú publikovať v domácich aj zahraničných vedeckých časopisoch.PhDr. Marián Gladiš, PhD.

 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/