(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Zdravie pri práci témou online konferencie Právnickej fakulty UPJŠ
@ Aktuálne -> Školstvo     Apr 13 2021 - 06:53 GMT

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach organizuje dňa 16.04.2021 online vedeckú konferenciu „Zdravie pri práci v spektre teórie a praxe“. 


Okrem otázok súvisiacich s ochranou duševného i fyzického zdravia zamestnancov a posudzovania ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, budú prednášky zúčastnených zamerané aj na aktuálne témy súvisiace s pandémiou COVID19 ako napríklad podmienky výkonu práce z domácnosti či posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na základe výsledku testu na toto ochorenie. #CONT#


„Ochrana zdravia zamestnancov si zaslúži našu stálu pozornosť, no zvlášť to platí v čase sociálnej izolácie a prevládajúceho pocitu neistoty. Právni akademici i praktici predostrú aktuálne problémy s akcentom na právnu ochranu najmä duševného zdravia zamestnancov. Realizácia konferencie a prednášok je výsledkom trojročnej činnosti riešiteľského kolektívu v rámci riešenia grantovej úlohy APVV-16-002 Duševné zdravie na pracovisku a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca. Tešíme sa na živú odbornú diskusiu.“ uviedol doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD., vedúci Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. 


Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD.


Tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach


 


Zdroj: RO SSN


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/