(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Klimkovičovci – Príbehy troch generácií
@ Kultúra -> Výtvarné umenie     Jun 28 2021 - 11:42 GMT

Východoslovenská galéria v Košiciach, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja,  pripravila výstavu  Klimkovičovci – Príbehy troch generácií na Hlavnej 27 v Košiciach. Trvanie výstavy: 25. 6. 2021 – 30. 1. 2022. Kurátori: Štefánia Ďuricová a Miroslav Kleban   


Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. 


Rodina Klimkovičovcov 


Rozsiahly výstavný projekt Východoslovenskej galérie je venovaný umeleckej rodine  Klimkovičovcov a je kolektívnym spracovaním života a diela jednotlivých členov. Vychádza  z výskumu kurátorov výstavy Štefánie Ďuricovej a Miroslava Klebana, ktorí čerpali z kolekcie  umenia 19. storočia. V tomto období táto viacgeneračná rodina pôsobila a zaslúžila sa  o pozdvihnutie umeleckej tradície v regióne Košíc. Ten sa vďaka ich pôsobeniu dostal na  kultúrnu mapu Rakúsko-Uhorskej monarchie a z Košíc sa stalo vibrujúce centrum umeleckého  života.#CONT# Prvým významnejším umeleckým členom rodiny bol Florián starší, ktorého syn Ignác sa  stal košickým občanom a svoj talent po ňom zdedili jeho synovia. Bratia Vojtech a František  založili prvú súkromnú umeleckú školu na území dnešného východného Slovenska, založili  prvý muzeálny spolok, z ktorého sa vyvinulo Hornouhorské múzeum. Vznik múzea  predstavoval položenie základov dvoch významných inštitúcií, Východoslovenskej galérie a  Východoslovenského múzea. Vďaka súbežnej pedagogickej činnosti vychovali viacerých  významných umelcov prelomu 19. a 20. storočia (Július Bencúr, Leopold Štefan Horowitz či  Ľudovít Čordák). 


Umenie 19. storočia v rámci Košíc a v stredoeurópskom kontexte 


Na výpravnej výstave bude predstavených takmer 150 umeleckých diel - od sakrálnych,  historických, svetských až po žánrové diela a štúdie a tiež prvá prezentácia sakrálnych diel vo  forme externých výpožičiek z takmer 20 farností zo stredného a východného Slovenska. Zámerom projektu je nielen priblížiť a zviditeľniť príbeh umeleckej rodiny, ale aj vymaniť sa z  periférneho vnímania odľahlého kraja a pracovať s narušením normatívneho prijatia národnej  identity s pripustením historických i súčasných rôznorodých, pluralitných a otvorených  hodnôt mnohonárodného regiónu, a vo svojej podstate i celého dnešného Slovenska. Tak ako 


pri predchádzajúcich výstavách z produkcie Východoslovenskej galérie aj v prípade rodiny  Klimkovičovcov pracujeme s internacionalitou rodinného príbehu a kozmopolitizmom Košíc. 


Rozsiahla výskumná a medzinárodná spolupráca 


Výstavný projekt je medzinárodného charakteru a spolupracovali na ňom, či už vo forme  výpožičiek alebo poskytnutí archívnych materiálov, slovenské a maďarské kultúrne inštitúcie,  cirkevné ustanovizne a archívy. Výstava je tak dôležitým premostením kultúrneho  a spoločenského dialógu v rámci krajín V4 a prehodnocovania spoločnej histórie našej  stredoeurópskej identity. 


Pamätná bankovka 


K výstave vydáva Východoslovenská galéria svoju prvú pamätnú 0 eurovú bankovku. Na  bankovke je vyobrazené dielo od Františka Klimkoviča s názvom Štúdia hlavy dievčaťa, ktoré je  datované do roku 1845-1850. Predaj bude spustený 10. júla 2021.  


Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Košický samosprávny kraj. 


„Je symbolické, že jednou z prvých výstav v našom kraji, ktoré ožívajú po uvoľnení  protipandemických opatrení, je príbeh troch generácií rodiny Klimkovičovcov. Táto rodina bola  dôležitou súčasťou dejín, ktoré viedli k založeniu dvoch súčasných župných kultúrnych  inštitúcií - Východoslovenskej galérie a Východoslovenského múzea. Hlad, ktorý po kultúre  pociťujeme v čase pandémie, je velikánsky. Najväčšiu výstavu vo Východoslovenskej galérii  v tomto roku treba zažiť na vlastné oči,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja  Rastislav Trnka.  


Dominika Čupková 


PR a marketingová manažérka VSG 


Zdroj: RO SSN


 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/