(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Univerzita bez hraníc UPJŠ v Košiciach privíta najmenších študentov
@ Aktuálne -> Školstvo     Jul 12 2021 - 07:32 GMT

Už po jedenásty krát Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach otvorí svoje brány deťom, ktoré sa zúčastnia projektu Univerzity bez hraníc (UBH). „Detská univerzita“ (denný detský tábor) sa začína v pondelok 12. júla 2021 a končí slávnostnou promóciou 16. júla 2021 v aule prof. Prasličku. 


 K inšpirácii vedecko-výskumným prostredím budú účastníkov UBH počas denných aktivít viesť vysokoškolskí pedagógovia zo všetkých piatich fakúlt UPJŠ v Košiciach. Tento ročník je tiež ponúknutá rozšírená aktivita zameraná na budovanie a prehlbovanie ekologického správania a povedomia. Väčšina popoludňajších aktivít je v rámci rozvoja kalokagatie venovaná telesným aktivitám na Ústave telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach. Animátori zabezpečujú účastníkom zážitky z „cestovania v čase“ a aktivity sú tematicky zamerané na ukážky športovania v praveku, staroveku, stredoveku, novoveku i budúcnosti. #CONT#


Odmenou pre najmenších študentov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bude okrem medailí a odmien za plnenie jednotlivých úloh aj poznanie experimentálnej výučby. Na praktických príkladoch sa naučia starostlivosti o vlastné telo, získajú prehľad o podstate povolaní lekára, právnika, učiteľa i vedca. Vyskúšajú si simulovaný súdny proces, predstavené im bude aj fungovanie verejnej správy a hravou formou spoznajú digitalizačný proces prebiehajúci v Univerzitnej knižnici UPJŠ. 


„Oproti projektom podobného charakteru je Univerzita bez hraníc koncepčne zameraná na sprístupnenie sveta vedy a vzdelania aj deťom pochádzajúcim zo sociálne vylúčených vrstiev našej spoločnosti s cieľom podporiť tak rozvoj ich talentu, schopností a zručností. Teší nás, že tak ako  každý rok, aj tento krát sa ho zúčastnia deti z detských domovov, ktoré s veľkým záujmom vnímajú „vážny a seriózny“ akademický svet a prejavujú záujem o nové poznatky. ,“ uviedla koordinátorka projektu Univerzita bez hraníc a vedúca Úseku kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou, Mgr. Adriana Sabolová. 


 


Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD.


Tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach


Zdroj: RO SSN


 


 


 


 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/