(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
MIKULÁŠ KLIMČÁK: 10 rokov Slovenskej republiky a jej historické korene
@ Kultúra -> Výstavy     Sep 09 2003 - 05:31 GMT
8.7. 2003 – 5. 10. 2003

Východoslovenské múzeum, Námestie Maratóna Mieru 2

V kontexte slovenského výtvarného umenia dielo Mikuláša Klimčáka je ojedinelé svojim programovým zacielením na cyrilo-metodský odkaz a na historickú tematiku. Oživuje nielen dedičstvo byzantskej kultúry- prameň našej viery a písomníctva, ale aj históriu slovenského národa na jeho zložitej ceste k národnej emancipácii a štátnosti.

Mikuláš Klimčák dokázal, ako málokto, z jeho rovesníkov, transformovať realitu do zduchovnenej podoby, do rýdzeho plošného, štylizovaného i znakového zobrazenia. Je to Klimčákova genetická, osobnostná danosť, prameniaca z imaginatívnych stimulov sakrálneho umenia, najmä ikôn, ktorých existencia v jeho rodnom kraji podvedome vplývala na mnohé generácie. Jedinečnosť umelcovej osoby a tvorby spočíva v ideách, ktoré prenikajú autora i jeho dielo.

V jeho novodobých ikonách pozorujeme individualizáciu a hľadanie osobitého výrazu, ktorý je v protiklade s tzv. „ obradným formalizmom „, požadovaným klasickou ikonopisnou maľbou. Jeho ikony sú plné jasu, duchovného pokoja a vrúcnosti. Akoby v nich neboli žiadne tiene, ani smútok, iba nádej.

O výstave 10 rokov Slovenskej republiky a jej historické korene autor svojimi vlastnými slovami uvádza: „ Táto výstava je venovaná úcte našim slovenským predkom a duchovnému dedičstvu, ktoré nám zanechali. Po dlhšom čase prichádzam do Košíc, aby sa obnovili dávnejšie kontakty s týmto starobylým mestom a s jeho mladým dorastom, ktorý v tomto meste prudko rastie vďaka početným učilištiam a vysokým školám a vďaka priemyslovým podnikom a aktivitám tohoto regiónu. Predstavujem na tejto výstave gobelíny, ikony a obrazy s historickou tematikou počnúc kniežaťom Rastislavom a príchodom Byzantskej Misie na čele so sv, bratmi Cyrilom a Metodom. Tretia časť výstavy hovorí o poézii minulých čias a o dnešnej realite.“


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/