(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Mazák sa v Štrasburgu zúčastnil na otvornení justičného roka ESĽP
@ Aktuálne -> Verejná správa     Jan 31 2005 - 01:38 GMT
Košice (TASR) - Po prvý raz sa oficiálne otvorenie justičného roka na Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu začalo medzinárodným seminárom nazvaným Dialóg medzi sudcami.

Zúčastnil sa na ňom aj predseda Ústavného súdu SR Ján Mazák, podľa ktorého tým Štrasburg reagoval na potrebu zvýšenej komunikácie európskej súdnej obce. Seminár rámcovali prednášky predsedu Kasačného súdu v Paríži, predsedu Ústavného súdu Talianskej republiky a generálneho advokáta Európskeho súdneho dvora (ESD) v Luxemburgu.

Podľa Mazákových informácií následné diskusie sa koncentrovali na dva problémové okruhy. Prvý sa týkal procesu rozhodovania ESĽP, ktorý sa pri výklade a aplikácii Dohovoru o ochrane ľudských práv vyjadruje aj k skutkovým zisteniam, prijatým národnými súdmi. Rozvinula sa pritom rozsiahla diskusia zameraná na férovosť rozhodovacieho procesu.

Druhou témou bola interakcia medzi judikatúrou ESĽP a ESD. Generálny advokát súdneho dvora podľa Mazáka vysoko ocenil ochranu ľudských práv a základných slobôd poskytovanú štrasburským súdom. "Ukazuje sa, že sa čoraz častejšie sa v Luxemburgu odkazuje na rozhodnutia Štrasburgu," povedal Mazák. Ako dodal, bolo prínosné to počuť, pretože ak by tieto dve významné európske súdne inštitúcie rozhodovali rozdielne, nebolo by arbitra.

Zaujímavou sa ukázala aj diskusia o tom, čo nastane po prijatí európskej ústavnej zmluvy. V tej chvíli sa totiž otvorí otázka, ktorý súdny orgán bude rozhodujúci pre Európsku úniu ako útvar s právnou subjektivitou. Podľa Mazáka sa táto diskusia iba začala a už je zrejmé, že závery sa budú prijímať veľmi ťažko.

"Prínosom tohto seminára bolo to, čo je aj v jeho názve - Dialóg medzi sudcami. Treba nám o tom hovoriť, treba nám o tom diskutovať a treba si uvedomovať, že človek a jeho dôstojnosť je jadrom celej takejto činnosti, ktorá sa nazýva ochrana ľudských práv a základných slobôd," dodal predseda ÚS.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/