(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Normálna dodávka vody na Luniku IX zatiaľ obnovená nebude
@ Aktuálne -> Verejná správa     Apr 25 2005 - 04:26 GMT
(Magistrát mesta Košice – tlačová správa) – Situáciu na Luniku IX po odstávke vody riešili na Magistráte mesta Košice zainteresované strany. Dodávka vody z vodovodnej siete zatiaľ obnovená nebude. Bytový podnik mesta Košice má voči Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti naďalej dlh vo výške 4,17 mil. korún. Vodárenská spoločnosť neobnoví dodávku vody, kým nedostane aspoň polovicu dlžnej čiastky.

Za prvé dva dni odstávky sa podarilo vyzbierať 126 tisíc korún, po tisíckorunáčke zaplatilo 126 domácností. Táto suma bola dohodnutá ešte na jeseň minulého roku pri návšteve splnomocnenkyne vlády pre riešenie rómskej problematiky Kláry Orgovánovej. Na Luniku IX býva v 666 bytoch 807 rodín. Všetky poplatky za bývanie riadne uhrádza 22 nájomníkov. Ak by každá rodina zaplatila mesačne tisíckorunáčku, BPMK by bol schopný zabezpečiť dodávku vody a tepla, bez nároku na ďalšie poplatky súvisiace so správou bytov. Žiaľ, napriek prísľubom zástupcov miestnej samosprávy sa nepodarilo ani jeden mesiac vybrať celú sumu, najvyššia čiastka bola 400 tisíc korún.

Podľa prierezu príjmov, ktorý prednosta mestskej časti urobil v súvislosti so spomínanou návštevou splnomocnenkyne vlády, nežijú na Luniku IX bezpríjmové skupiny obyvateľov. Rodiny tu majú príjem 11 – 15 tisíc korún. Napriek tomu nie sú ochotné zaplatiť mesačne tisíc korún na základné životné potreby.

Pitná voda je na sídlisku zabezpečená prostredníctvom hydrantu na miestnom úrade. Okrem toho je riadna dodávka vody v materskej a základnej škole. Podľa potreby môže starosta MČ objednať ďalšie cisterny s pitnou vodou, ktoré zaplatí mestská časť. Na jej účet bolo prevedených 1,717 mil. korún ako alikvótna čiastka z podielových daní. Zároveň bol doručený list riaditeľa magistrátu, v ktorom žiada starostu, aby boli tieto prostriedky prednostne použité na zaplatenie cisterien. Zástupcovia miestnej samosprávy z Lunika IX potvrdili možnosť vyčleniť na úrade priestor, kde by sa hneď po vyplatení sociálnych príspevkov vyberali príspevky za bývanie.

Na košickom magistráte zasadal aj krízový štáb, ktorý riešil možné ohrozenia. Podľa informácií zástupcu Úradu verejného zdravotníctva bolo vydané rozhodnutie, na základe ktorého má mesto zabezpečiť kontinuálne zásobovanie minimálne na troch odberných miestach. Na sídlisku podľa ÚVZ existuje reálne nebezpečenstvo zvýšenej chorobnosti, ale aj za normálnych okolností je tu problém s dodržiavaním hygieny. Zatiaľ nebolo zaregistrované žiadne zvýšenie chorobnosti ani vznik epidémie.

Na rokovanie mestského zastupiteľstva 28. apríla bude predložený návrh opatrení, medzi ktorými je návrh na úpravu rozpočtu mesta. Časť schváleného obecného príspevku na bývanie by bol účelovo viazaný na riešenie situácie na Luniku IX. Medzi ďalšími opatreniami je zabezpečenie bývania v nájomných domoch len pre tých obyvateľov, ktorí majú platné nájomné zmluvy. Neoprávnene bývajúci občania sa budú musieť presťahovať do miesta trvalého bydliska. V návrhu sa počíta aj s identifikáciou pozemkov vo všetkých mestských častiach, na ktorých sú chatrče. Ich majitelia dostanú výzvy, aby zlikvidovali všetok odpad. Neoprávnené obydlia budú zlikvidované, prípadne sa budú musieť opäť používať na pôvodný účel.

Zuzana Bobriková, hovorkyňa MMK


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/