(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Pietna spomienka pri vojenských hroboch na Verejnom cintoríne
@ Aktuálne -> Verejná správa     May 11 2005 - 03:07 GMT
(Magistrát mesta Košice – tlačová správa) –Súčasťou osláv 60. výročia oslobodenia našej vlasti a ukončenia II. svetovej vojny bola popri kladení vencov na Námestí osloboditeľov aj pietna spomienková oslava spojená s požehnaním hrobov padlých vojakov Červenej armády pri pamätníku na Verejnom cintoríne v Košiciach.

„Po 60 rokoch je mnohé zabudnuté, mnohé sa dostáva do iného svetla, z druhej svetovej vojny sa v očiach mladých ľudí stáva len knižná kapitola. Práve preto sa treba veľmi vážne zamýšľať nad tým, čo urobiť, aby to tak nebolo. Dnes pomaly odchádzajú poslední pamätníci a pri ďalšom okrúhlom výročí už asi nebude veľa tých, čo by mohli hovoriť o vlastných spomienkach. Práve preto je veľmi dôležité, aby aspoň pamätníky pripomínali udalosti. Aby vyvolali pri návšteve cintorína detskú otázku: prečo tu sú, kto je tu pochovaný. Mesto Košice si to uvedomuje a vďaka novému zákonu o vojnových hroboch bude môcť od štátu získať príspevok na udržiavanie a zlepšovanie stavu vojenských hrobov na Verejnom cintoríne,“ povedal v príhovore riaditeľ Magistrátu mesta Košice Ondrej Bernát. Účastníkom pietnej spomienky sa prihovorili aj generálna konzulka Ukrajiny Inna Ohnivets a prvý tajomník veľvyslanectva Ruskej federácie Sergej Veselov. Pri vencoch na pomníku zapálili sviečky košické deti.

V ekumenickej bohoslužbe slova pri príležitosti 60 rokov od ukončenia 2. svetovej vojny sa potom spoločne modlili za obete všetkých vojen na svete zástupcovia všetkých cirkví i rabín Židovskej náboženskej obce. Prosili o večné odpočinutie zosnulých vojakov, ale aj za živých, ktorí stratili v poslednej vojne svojich príbuzných i blízkych. Spoločnú modlitbu ukončila starobylým spevom „Vičnaja pamjať, odpočinutie večné“ Schola cantorum.

Na Verejnom cintoríne v Košiciach je pochovaných 3077 vojakov, ktorí zahynuli v mestách a obciach celého východného Slovenska. Väčšina z nich sú neznáme obete vojny, len 534 z nich je zapísaných v zozname pochovaných a z nich 128 má meno označené aj na hrobe. Významnú podiel na presnom mapovaní hrobov na Verejnom cintoríne v Košiciach má pán Gabriel Kládek, konateľ Centra dokumentácie a analýzy ochrany kultúrnych pamiatok na Slovensku.

V novom zákone č. 130/2005, ktorý bol prijatý 16. marca 2005 a účinnosť nadobudol 1. mája 2005, boli stanovené práva a povinnosti obcí pri zabezpečovaní starostlivosť o vojnové hroby i poskytovanie finančného príspevku zo štátneho rozpočtu na vojnové hroby. Podľa ustanovenia tohto zákona na zabezpečovanie starostlivosti o vojnový hrob sa poskytne obci príspevok na kalendárny rok na každý vojnový hrob v sume päťnásobku minimálnej hodinovej mzdy ustanovenej osobitným predpisom. Obec je oprávnená požiadať krajský úrad do 30. apríla kalendárneho roka o príspevok na nasledujúci rozpočtový rok na zabezpečovanie starostlivosti o vojnový hrob. Zákon stanovuje aj postih za priestupky. Sankcie od 50 tisíc do 500 tisíc korún zaplatí ten, kto poškodí alebo znečistí vojnový hrob, ale aj ten, kto zriadi, premiestni, prestavia alebo zruší vojnový hrob bez súhlasu ministerstva.

Zuzana Bobriková, hovorkyňa MMK


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/