(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
POSTAVENÉ ROKU PÁNA...
@ Kultúra -> Výstavy     Jul 11 2002 - 07:55 GMT
9. 7. – 30. 8. 2002

Východoslovenské múzeum, Námestie Maratóna Mieru 2

Hlavným cieľom výstavy je predstaviť širokej verejnosti malé sakrálne stavby (prícestné kríže, kaplnky, božie muky, sochy svätcov) z Košíc a okolia. Tieto unikátne doklady drobných architektonických stavieb stáli doteraz mimo záujmu odborníkov aj laickej verejnosti. Sú dokladom civilizačného pôsobenia ľudí v krajine, jedinečným prejavom umelecko-historickej, regionálne a náboženskej osobitosti.

Poslaním výstavy je priblížiť na základe dokumentačného a fotografického materiálu názorný a celistvý pohľad na súčasný stav objektov drobnej sakrálnej architektúry voľne stojacich v krajine. Návštevníkovi chce ukázať v akom stave sa zachovalo v historickom regióne Abov vzácne kultúrne dedičstvo našich predkov.

Zvláštna pozornosť je venovaná drobnej sakrálnej architektúre mesta Košice. Autorka PhDr. Klaudia Buganová na základe niekoľkoročného odborného výskumu predstavuje pôvod, vznik, pretrvávanie aj zánik týchto objektov. Vhodným ikonografickým materiálom (staré fotografie, veduty, grafické listy, mapy, staré sochy a kríže i súčasné fotografie) vytvára priestor pre názorové porovnávanie.

Základnými výstavnými prvkami sú farebné fotografie (cca 85 kusov) autora Mariána Šangalu. Boli vytvorené v rokoch 1995 – 2002. Fotograf zachytil ich súčasnú podobu, dokumentoval ich v konfrontácii s prírodou, krajinou, ľuďmi. Odfotografoval ich v rôznych ročných obdobiach, v rôznych okamihoch dňa, z rôznych uhlov pohľadu. Vytvoril tak nielen vysoko hodnotnú fotodokumentáciu, ale aj pôsobivé a umelecky hodnotné fotografie.

Výstava je prezentovaná v rámci 130. výročia založenia Východoslovenského múzea.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/