magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

JAS: Kvalita, diskrétnosť, rýchlosť a nižšie náklady...
@ Aktuálne -> Zdravie      Jan 24 2007 - 08:09 GMT
V dolnej i hornej prevádzke Fakultnej nemocnice L. Pasteura (FNLP) Košice došlo v posledných rokoch  k výraznému zníženiu posteľového fondu, čo sa dotklo aj gynekologicko-pôrodníckych či ortopedických pracovísk. Z tejto situácie vzišla potreba zabezpečiť tieto výkony ambulantne, čo presnejšie znamená vytvoriť podmienky na to, aby sa ľahšie a stredné výkony dali urobiť aj v tzv. jednodňovom režime. Vo FNLP na Rastislavovej ulici preto vzniklo Oddelenie jednodňovej ambulantnej starostlivosti (JAS), ktorej vedúcim lekárom i našim respondentom je gynekológ MUDr. Martin Zborovjan.

Musím hneď podotknúť, že tento režim nie je výmyslom našej zdravotníckej reformy. Prišli s ním Angličania niekedy koncom 60-tych rokov minulého storočia a presadili sa s ním v 70-tych rokoch. Nazvali ho One Day Surgery a zahŕňa chirurgiu v širšom ponímaní, čiže vlastnú chirurgiu, ďalej gynekologickú, plastickú, ortopedickú, prípadne aj očnú. Cieľ bol jasný: zachovať kvalitu práce pri znížených nárokoch na hospitalizáciu a ekonomiku prevádzky. Trvalo však dlho, kým si získal prevahu nad klinickým lôžkovým systémom.

Prvé pokusy založiť takéto oddelenie v rámci FNLP sa datujú od roku 2004...

" ...áno, ale tento rok bol skúšobný. Dlho trvalo, kým sme si dokázali vydobyť miesto na slnku voči poisťovniam. Chýbali totiž predpisy, ako kvalifikovať výkony, preto sme sa museli s poisťovňami dohodnúť na cenách jednotlivých výkonov. Teraz je už situácia iná, máme zmluvy so všetkými poisťovňami, dokonca aj s najnovšími, ako napríklad Union a Európska zdravotná poisťovňa. Poisťovne napokon radi podpisovali s naším oddelením zmluvy, lebo je v areáli nemocnice a má teda komplexné zabezpečenie v predoperačnej príprave a taktiež môžeme pružne reagovať na možné komplikácie. "

V čom sú výhody „ jednodňovky“? Môže vôbec pacient deň po operácii opustiť nemocnicu?

"Po výkonoch, ktoré tu robíme, je to možné. Výhoda tohto 24-hodinového režimu je napríklad v tom, že nás núti robiť výkony najmodernejšími technickými prostriedkami tak, aby pacient mohol byť prepustený do 24 hodín a voči poisťovniam je tá, že jednodňový výkon ich podstatne menej stojí ako klasický lôžkový režim. Benefit z toho má aj samotná nemocnica, pretože odpadajú ďalšie náklady na stravovanie i na lôžko pacienta. Nakoniec aj pacient – klient sa cíti lepšie v domácom prostredí. Dá sa teda zhrnúť, že pri zachovanej alebo zvýšenej kvalite ošetrenia je tento jednodňový režim výhodný ako pre pacienta, tak aj pre poisťovňu a nemocnicu. Kladie však zvýšený nárok na samotné vybavenie a organizáciu pracoviska."

Ako to všetko vidí samotný pacient, lepšie povedané pacientka?

"Predovšetkým pociťuje osobný prístup, flexibilitu a istotu. Stretáva sa s menším počtom lekárskeho a sesterského personálu. Na väčších pracoviskách prejde najprv ambulanciou, potom príjmom, samotným výkonom a prepúšťaním, pričom spravidla sa kontaktuje vždy s iným nemocničným personálom. Na našom Oddelení JAS sa pacient - klient dostane do styku väčšinou s jedným lekárom, ktorý ho vyšetrí, príjme, spracuje dokumentáciu, prepúšťa ho a následne aj kontroluje. Klienti sa teda pohybujú u nás v diskrétnom, takmer privátnom prostredí, ktoré vyvoláva v nich menej stresov a nepríjemných pocitov z pobytu v nemocničnom prostredí. "

Takéto úzko špecializované oddelenie musí mať erudovaných pracovníkov.

"V našom tíme pracuje ako ďalšia lekárka na plný úväzok MUDr. Alena Stašková, detská a všeobecná gynekologička. Okrem gynekológie je tu pracovisko plastickej chirurgie reprezentované MUDr. Jarmilou Hudákovou, špecialistkou na plastickú a estetickú chirurgiu. Ortopédia je doménou MUDr. Ondreja Kalanina. Laparoskopické operácie vykonáva napríklad MUDr. Igor Sedliak, ktorý patrí k zakladateľom gynekologickej laparoskopickej operatívy nielen v Košiciach, ale aj na východnom Slovensku. Na čiastočný úväzok pracuje gynekológ MUDr. Ján Cifrák."

To sú všetky pracoviská oddelenia?

"Ďalšie, ultrazvukové, poskytuje aj konziliárnu ultrazvukovú službu pre ostatných „ultrazvukárov“ v gynekológii, ktorí chcú konzultovať nálezy, ako sú napríklad vývojové chyby plodu alebo pri vaječníkových nádoroch. Na základe týchto poznatkov a laboratórnych výsledkov sa dá do určitej miery zistiť, či je nádor zhubný alebo nezhubný. Samotný ultrazvukový prístroj je moderný, schopný pracovať aj v režime s tromi dimenziami (3D), čo je veľmi dôležité pri posúdení plodu v maternici z hľadiska jeho anatomickej stavby a prípadných vývojových chýb. Ponúkame tiež službu budúcim rodičom, ktorí chcú vidieť svoje bábätko v maternici a odniesť si domov fotografiu, alebo záznam na CD nosiči, prípadne VHS páske. "

Musia pacienti prejsť veľa schodov, kým ich vyšetríte?

"Priestorovo sú všetky odborné ambulancie situované na prízemí. Na 1. poschodí máme 3 izby po 4 postele a operačný trakt, ktorý má okrem obslužných miestností dve operačné sály. Tam robíme všetky operácie. Zabehaný systém je schválený hygienikmi a prešiel prísnymi kontrolami."

Na aké úkony je dimenzované oddelenie?

"Robíme výkony od jednoduchých, ľahkých a rýchlych výkonov, akými sú napríklad histologická kyretáž maternice alebo odstránenie kožných výrastkov, až po laparoskopické operácie vaječníkových cýst (operácie v brušnej dutine minimálne invazívnou metódou cez špeciálnu optiku), ďalej hysteroskopickú diagnostiku a operatívu (operácie v maternici za priamej kontroly zrakom cez špeciálnu optiku). V odbore plastická chirurgia sú to operácie tváre, nosa, uší alebo očných viečok. Z tých väčších tiež operácie prsníkov či brucha. V ortopédii dokážeme operácie tzv. vbočeného palca na nohe či kontraktúry ruky. "

Čo hovoria o vašich aktivitách štatistiky?

"Objem gynekologických operácií na oddelení za rok 2005 sa pohyboval mierne nad 1 000 prípadov. Z nich až 150 bolo tzv. väčších, čiže hlavne laparoskopických a hysteroskopických. Asi 43%  gynekologických klientov platí určité vybrané výkony v hotovosti a zvyšok je hradený cez zdravotné poisťovne. Môžem konštatovať pozitívny 15%-ný medziročný nárast počtu pacientov – klientov.
Z výkonov na ambulanciách tu možno rátať bežnú, detskú a špecializovanú gynekológiu a ultrazvukové vyšetrenia. Na gynekologických ambulanciách za rok vyšetríme 18 300 pacientok. Práca oddelenia je zabezpečená cez dobre nadviazané kontakty s ambulantnými gynekológmi, a to už nielen v Košiciach, ale i na okolí, ako napríklad v Michalovciach, Vranove, Humennom a podobne. Klienti, ktorí vyhľadávajú služby plastickej chirurgie, si ich hradia zväčša priamymi platbami. Treba podotknúť, že tento segment u nás vznikal dlhšie a navyše má v meste výraznú konkurenciu, napokon aj samotná nemocnica má kliniku plastickej chirurgie, preto teraz máme len asi 200 až 250 klientov ročne. Ortopedických pacientov máme najmenej, pretože oddelenie ortopédie bolo presunuté na triedu SNP a pre JAS ostávajú len menšie výkony."

Spomínali ste, že máte špičkové zariadenia, ale aj tie sa opotrebúvajú, morálne starnú.

"Už dlhšie sa snažíme dostať k nám nové laparoskopické vybavenie a zdá sa, že sme na dobrej ceste, lebo v týchto dňoch sme dostali podstatnú časť nového laparoskopického vybavenia a verím, že v dohľadnom čase bude úplne kompletné. V plastickej chirurgii sme zaviedli novú metódu neinvazívnej plastiky tváre pomocou špeciálnych nití, tzv. APTOS. Snažíme sa skvalitniť a modernizovať nielen vybavenie, ale aj metodiku, pretože vývoj ide rýchle dopredu a my chceme byť konkurencieschopní."

Ladislav KULIK
Foto: autor   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606