magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Svetový deň vody sa blíži.
@ Aktuálne -> Rôzne      Mar 20 2007 - 04:11 GMT
Aktivitami smerujúcimi k zákazníkovi a ku skvalitňovaniu poskytovaných služieb si pripomenie Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) 22. marca Svetový deň vody. Pravidelným medzníkom sa už stáva organizácia konferencie pre zamestnancov pod názvom Kvalita pitnej vody vo VVS, a.s. Košice. Jej 2. ročník sa udeje 23. marca a k hlavným témam bude patriť prezentácia činnosti akreditovaného krajského vodohospodárskeho laboratória, uplatňovanie systému manažérstva kvality, zhodnotená kvalita pitnej vody vo VVS a  rovnako aj porovnanie s kvalitou pitnej vody v iných vodárenských spoločnostiach SR.

Analýza vody zdarma

Zvýšený obsah dusičnanov je jedným z najčastejších ukazovateľov zníženia kvality vody v domových studniach, ktoré nepriamo pôsobia toxicky na ľudský organizmus, najmä na organizmus dojčiat. Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z.z. povoľuje v pitnej vode maximálnu koncentráciu dusičnanov 50mg/l, pre umelú výživu kojencov je koncentrácia limitovaná hodnotou 15mg/l.

Obyvatelia regiónu, ktorí nie sú napojení na verejný vodovod, majú možnosť si overiť kvalitu vody, ktorú pijú. VVS im ponúka jej bezplatnú analýzu z domových studní (nie z verejného vodovodu) v ukazovateli dusičnany (NO3-). Tí, ktorí majú o túto službu záujem, môžu doručiť vzorku vody v čistej uzavretej sklenenej alebo PET fľaši s minimálnym množstvom 0,3 l (odobratú v ten istý deň) do zákazníckeho centra príslušných závodov VVS, a.s. Košice 22. marca v čase od 8. do 14. hodiny. Výsledky analýzy im odborníci oznámia písomne alebo telefonicky.

Dni otvorených dverí -prehliadky vybraných vodárenských objektov

V snahe vyjsť v ústrety širokej verejnosti VVS ďalej ponúka v termíne od 20. do 23.marca prehliadky vybraných vodárenských objektov úpravní vôd (ÚV) a čistiarní odpadových vôd (ČOV) pre individuálnych záujemcov s odborným výkladom. Záujemcovia sa môžu priamo hlásiť vo vodárenských objektoch v čase od 8. do 13. hodiny. Zároveň pre organizované skupiny vodárenská spoločnosť ponúka exkurzie s odborným výkladom. Termín exkurzie treba dohodnúť vopred v zákazníckych centrách príslušných závodov VVS. V prípade záujmu o exkurzie na úpravňu vody Stakčín je nutné kontaktovať vedúceho ÚV( č.t. +421902968232) , prehliadku Krajského vodohospodárskeho laboratória v Kokšov Bakši je možné dohodnúť na tel.č.. 0557293221 alebo 0911968267. Dopravu si musíte zabezpečiť individuálne.

Vedomostná súťaž pre základné školy

VVS,a.s. Košice pripravila pre žiakov 5.ročníkov ZŠ vedomostnú súťaž na tému: VODA – životne dôležitá tekutina.

Úlohou prihlásených škôl prípadne tried je odpovedať na test so 40 otázkami formou mailu. Správne odpovede (minimálne 35 správnych odpovedí) budú zaradené do žrebovania o výhry. Výhercovia budú žrebovaní v 9 závodoch pôsobiacich vo VVS (podľa príslušnosti školy k závodu) a v každom závode víťaz získa pre triedu 22.marca možnosť exkurzie do zaujímavého vodárenského objektu s odborným výkladom, občerstvením a dopravou. Druhej a tretej vyžrebovanej triede v každej lokalite závodu budú riaditeľom príslušného závodu VVS,a.s. odovzdané vecné ceny . Cieľom súťaže je zvýšiť úroveň informovanosti o pitnej  vode, jej hodnote ako aj jej výrobnom procese. Bližšie informácie na www.vvs-as.sk

-lak   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606