magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Košičania bez kanalizácie sa budú môcť potešiť z Aqua parku.
@ Aktuálne -> Rôzne      Jul 12 2007 - 03:50 GMT
(TASR) - Vyriešenie problému s odkanalizovaním jednej z posledných ulíc v blízkosti centra Košíc závisí od ďalšej finančnej podpory. Tvrdí to vo svojom stanovisku Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS). Obyvatelia Kostolianskej ulice by sa podľa plánov mohli skôr dočkať Aqua parku, ako kanalizácie či vodovodu.

Súčasné práce na vybudovaní kanalizácie Kostolianskej ulice nie sú podľa jej obyvateľov realizované v súlade s Finančným memorandom (FM) z roku 2003, v ktorom sa uvádza, že "ulice Kostolianska a Podhradová sa napoja na hlavnú stoku A, čím sa na hlavnú stoku A napojí táto časť mesta s počtom obyvateľov 11 685 z prostriedkov tohto grantu."
V súčasnosti sa však v projekte Podhradová-Kostolianska napája iba Podhradová cez kanalizačný zberač a napojenie Kostolianskej ulice sa má podľa realizátora projektu, VVS naprojektovať do roku 2013. "Situáciu je bezpodmienečne nutné riešiť samostatným projektom s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia a zabezpečením financovania. Zámer projektu nebol nikým zmenený a realizácia sa zabezpečuje v zmysle právoplatného stavebného povolenia. Súčasne podotýkame, že vo FM sa hovorí o napojení na zberač, nie však o prípojkách, nakoľko tieto neboli zahrnuté do tohto projektu," odôvodnila oddialenie výstavby kanalizácie pre jednu z posledných ulíc v blízkosti centra Košíc Martina Bubelíniová z agentúry, ktorá je zodpovedná za komunikáciu VVS s médiami.
Dôvodom, prečo nie je možné riešiť prípojky v rámci tohto projektu, je podľa Bubelíniovej aj skutočnosť, že ide o mimoriadne rozsiahle a náročné práce, spojené s prekopávkami štátnej cesty, resp. pretláčaním, križovaním ďalších inžinierskych sietí a zásahom do súkromných pozemkov. Vzhľadom na to nie je podľa VVS možné projekčne, technicky, legislatívne ani finančne problematiku riešiť v rámci teraz realizovanej stavby.
"Extrémom je, že projektovaný zberač pre Podhradovú zasahuje do našich súkromných pozemkov," uviedol člen petičného výboru Jozef Dranga.
Nutnosť výstavby kanalizácie pre mestskú časť Podhradová, ktorá vlastnou kanalizáciou disponuje už niekoľko desiatok rokov, odôvodňuje VVS paradoxne aj možnosťou napojenia obyvateľov Kostolianskej ulice či pripravovaným rozširovaním individuálnej bytovej výstavby v lokalite Podhradová-Výslnie, ako aj vybudovaním Aqua parku.
"Pochybujem, že predvstupové kohézne fondy ISPA, ktoré hovoria o zabezpečení 100-percentnej napojiteľnosti obyvateľov na kanalizáciu, sú určené na takéto účely. Vo FM nebolo ani slovo o Výslní a Aqua parku," komentoval stanovisko Bubelíniovej Dranga.
Výstavba spornej kanalizácie na Kostolianskej ulici sa začala v prvých dňoch júna. Ako sa uvádza vo FM, celkové oprávnené náklady pre uvedený projekt, na ktorých základe bol určený príspevok ISPA, sú vo výške 19 395 234 eur. Príspevok ISPA predstavuje 9 697 617 eur, t. j. 50 percent celkových oprávnených nákladov. Podľa informácií od Martiny Bubelíniovej celkové náklady podľa uzavretých zmlúv na základe súťaží dosiahli výšku 23 091 701 eur. Navýšenie oproti FM hradí v plnej výške VVS. Polovicu nákladov do výšky FM hradí EÚ, štvrtinu štát a rovnakú časť VVS.   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606