magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Mesto ponúka malometrážne byty pre dôchodcov
@ Aktuálne -> Rôzne      Nov 01 2007 - 04:28 GMT
(TASR) - Mesto Košice disponuje 686 bytovými jednotkami malometrážnych bytov určených na bývanie pre dôchodcov. Situácia v bývaní seniorov je podľa magistrátu oproti iným mestám pozitívna.

"Základnou podmienkou na pridelenie malometrážneho bytu je minimálne päťročný trvalý pobyt na území mesta, vek žiadateľa minimálne 55 rokov a poberanie starobného alebo invalidného dôchodku. Pred pridelením sa posudzuje aj zdravotný stav. Žiadateľ by mal byť schopný sa sám postarať o byt. Za podstatné považujeme skúmanie, či žiadateľ mal vlastné bývanie a ako s týmto bývaním naložil," povedala pre TASR Miriam Revaiová - Bujňáková poverená vedením sociálneho odboru Magistrátu mesta Košice.
Ak žiadateľ svoje vlastné bývanie predal, nemá nárok na prenajatie malometrážneho bytu. "Za vlastné zavinenie sa nepovažuje, ak svoj pôvodný byt prenechá bezodplatne do užívania minimálne trojčlennej rodine svojho potomka, ktorý má v tomto byte trvalý pobyt," upresňuje Bujňáková zmenu všeobecného záväzného nariadenia, ktorým sa podľa jej slov výrazne rozšíril okruh žiadateľov a zároveň sa tým rieši aj otázka bývania mladých rodín.
"Záujem o tieto byty je pomerne veľký, avšak v súčasnosti sa potýkame s tým, že žiadosti nie je možné vyhovieť z titulu toho, že občania svoj byt predali. Uvažujeme preto o zjemnení niektorých podmienok, aby nenastala situácia, že malometrážne byty ostanú z dôvodu prísnych podmienok prázdne," doplnila Revaiová.
Čakacia doba na pridelenie bytu je po splnení všetkých náležitostí maximálne dva mesiace. Malometrážne byty sú situované na Južnej triede, Mlynárskej, Zborovskej, Šoltésovej a Vojvodskej ulici v Košiciach.
Seniori v Košiciach môžu na bývanie využiť štyri domovy dôchodcov. Mesto uvažuje aj o zriadení špecializovaného zariadenia zameraného na starostlivosť o seniorov s rôznymi psychickými ochoreniami. "Vytypovali sme vhodný objekt, je vypracovaná projektová dokumentácia a mesto sa po zverejnení výziev bude uchádzať o prostriedky zo štrukturálnych fondov," uviedla Revaiová o uvažovanom zariadení opatrovateľskej služby pre ľudí s psychickými ochoreniami s kapacitou 24 miest.   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606