magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Mesto pripravilo koncepciu rozvoja tepelnej energetiky.
@ Aktuálne -> Ekonomika a financie      Nov 22 2007 - 04:41 GMT
(TASR) - S prijatím Kódexu spolupráce medzi mestom Košice a podnikmi prevádzkujúcimi zdroje a rozvody tepla ráta koncepcia rozvoja tepelnej energetiky, ktorú pre mesto vypracovali odborníci pražskej spoločnosti CityPlan, košickej Technickej univerzity, Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúra. Schváliť ju ešte má mestské zastupiteľstvo na poslednom tohtoročnom rokovaní v decembri.

"Povinnosť prijať koncepciu rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky k začiatku budúceho roka nám vyplýva zo zákona. Má byť nástrojom samosprávy na stabilizáciu trhu a vytváranie podmienok na sociálnu prijateľnosť, spoľahlivosť, bezpečnosť a hospodárnosť pri zásobovaní teplom s dôrazom na ochranu životného prostredia," uviedla pre TASR hovorkyňa Magistrátu mesta Košice Jana Geročová.
Koncepcia podľa hovorkyne ráta so zachovaním sústavy centrálneho zásobovania teplom (SCZT), pričom predpokladá aj využitie potenciálu miestnych obnoviteľných zdrojov ako je geotermálna energia, biomasa a solárne systémy. Zdrojovú základňu, SCZT i využitie obnoviteľných zdrojov energie odporúča koncepcia pri dodržaní tzv. neutrálnej ceny, aby nedošlo k jej enormnému nárastu pre konečného odberateľa. Investície do obnoviteľných zdrojov vzhľadom na ich výšku a potrebnú konkurencieschopnosť budú vyžadovať podporu zo štrukturálnych fondov, dodala Geročová.
Koncepcia sa zaoberá aj analýzou zariadení na spotrebu tepla, ktorých prevažnú časť tvoria byty, ktorých je v Košiciach celkove 76 149. Do 96 % z nich je dodávané teplo z SCZT. Zvyšok je napájaný individuálne alebo z lokálnych zdrojov. Najväčším odberateľom tepla pre byty je Stavebné bytové družstvo II, ktoré spravuje 12 541 bytov. V roku 2005 odobrali bytové objekty celkom 2 651 826 GJ tepla, z toho na vykurovanie 1 822 778 GJ a prípravu teplej úžitkovej vody 829 048 GJ. Geročová ďalej informovala, že podľa priorít z hľadiska dopadov na životné prostredie je v koncepcii na prvom mieste znižovanie spotreby energie realizáciou opatrení pre úspory, ako je zatepľovanie, regulácia a efektívnejšie technológie.
Základný a dominantný zdroj tepla pre mesto je Tepláreň Košice (TEKO) s celkovým tepelným výkonom do siete 733,6 MW. TEKO je vo vlastníctve štátu a je zdrojom s kombinovanou výrobou elektriny a tepla. Vlastní aj rozhodujúcu časť primárnych tepelných sieti od zdroja po odovzdávacie stanice tepla. Časť týchto rozvodov je vo vlastníctve rôznych vlastníkov. Na primárne tepelné siete sú pripojené odovzdávacie výmenníkové stanice tepla. Celkový počet odberných miest v SCZT je 421 a v roku 2005 pre tieto odberné miesta dodali 4 210,688 TJ tepla.
Rozhodujúcim odberateľom tepla z primárnych sietí je mestská spoločnosť Tepelné hospodárstvo, ktorá v roku 2005 odobrala 74,5 % z celkovej dodávky TEKO. Ďalším väčším odberateľom je spoločnosť Raden, Správa majetku mesta Košice, Železnice SR, City Servis, Technická univerzita, či FNsP Louisa Pasteura.   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606