magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Mesto podporuje výhrady ÚMS k novému zneniu stavebného zákona.
@ Aktuálne -> Rôzne      Nov 27 2007 - 08:15 GMT
(TASR) - Mesto Košice podporuje vyhlásenie Prezídia Únie miest a obcí Slovenska (ÚMS) a jeho výhrady k návrhu nového znenia zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

Zásadný postoj mesto uplatnilo už v pripomienkovom konaní, keď v máji zaslalo list na Úrad vlády SR, Kanceláriu Národnej rady SR a Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja rozvoja SR. Ako spresnil dnes košický primátor František Knapík, zákon č. 222 z roku 2006, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 401 z roku 1990 o meste Košice a nadobudol platnosť vlani v apríli, určuje s odkazom na príslušný článok ústavy, že štatútom nemožno preniesť na mestské časti výkon štátnej správy, ktorý bol zákonom prenesený na mesto.
Podľa ústavy totiž možno zákonom preniesť výkon úloh miestnej štátnej správy na obec a vyšší územný celok, teda nie na iný subjekt ani na mestskú časť. Obcou v zmysle Ústavy SR je mesto Košice, pripomína Knapík. Podľa neho z uvedeného vyplýva, že výkon štátnej správy nie je prípustné preniesť na iný subjekt ako je mesto a obec, a to ani zákonom ani štatútom, čo je závažným právnym argumentom.
Knapík ďalej pripomenul, že práve uvedená novela zákona o Košiciach mala za úlohu, okrem iného, uviesť do súladu s ústavou výkon prenesených úloh štátnej správy. Účinnosťou zákona č.222/2006 od 2. decembra 2006 preto mesto prevzalo výkon všetkých druhov prenesených pôsobností štátu, ktoré doteraz na základe štatútu mesta vykonávali mestské časti.
Podľa košického primátora mesto organizačne úspešne zvládlo prevzatie stavebného úradu a jeho činnosť zabezpečilo personálnym, technickým a priestorovým vybavením s vynaložením značných finančných prostriedkov. "Dnes už možno konštatovať, že v krátkom čase sa prejavili pozitíva jednotného, kvalitatívne vyrovnaného a komplexného plnenia úloh mesta v oblasti stavebného konania vyplývajúceho zo zákona. Výsledkom je eliminovanie nerovnosti v kvalite pri plnení prenesených úloh štátnej správy, neprehľadnosti v kompetenciách, rozdrobenosti a lokálneho prístupu v konaniach, častokrát nezohľadňujúce globálne záujmy mesta určené územným plánom a ostatnými strategickými dokumentmi mesta," zdôraznil Knapík.
Táto zmena priniesla podľa neho nielen celkové zvýšenie odbornej úrovne v činnosti stavebného úradu, ale aj kvalitnejšie a priehľadnejšie služby verejnosti, a to aj pri znížení počtu pracovníkov. Knapík dodal, že ak je cieľom navrhovaného zníženia počtu stavebných úradov a určenia ich územných obvodov odstránenie rozdrobenosti so všetkými negatívnymi dôsledkami, potom je to dôvod na zachovanie jedného stavebného úradu pre celé územie mesta Košice.   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606