magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

ÚS SR: Bratislavský KS porušil právo spoločnosti Aster
@ Aktuálne -> Rôzne      Mar 06 2008 - 12:39 GMT
(TASR) - Krajský súd v Bratislave porušil právo spoločnosti ASTER na spravodlivé súdne konanie garantované Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Rozhodol o tom nálezom Ústavný súd (ÚS) SR na neverejnom zasadnutí 14. februára, ktorý dnes zverejnili prostredníctvom tlačového komuniké. ÚS SR zároveň zrušil rozsudok krajského súdu z 27. marca 2007 a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Spoločnosť ASTER sa na ústavný súd obrátila so sťažnosťou po tom, ako sa neúspešne domáhala na všeobecných súdoch úhrad nákladov za odtiahnutie motorového vozidla Bratislavčana, ktorý v júni 2002 nerešpektoval dopravné označenie a zaparkoval na chodníku. Zmluvu o výkone odťahovej služby s Hlavným mestom Bratislava uzavrela spoločnosť ASTER v júni 1997 s platnosťou do konca mája 2005. Podľa krajského súdu zmluva nebola platná a spoločnosť ASTER sa nemohla domáhať náhrady nákladov súvisiacich s odstránením vozidla.
Ústavný súd podľa komuniké vo svojich rozhodnutiach už viackrát zdôraznil, že nie je oprávnený skúmať a posudzovať právne názory všeobecného súdu, okrem prípadov, ak sú závery všeobecného súdu zjavne neodôvodnené alebo arbitrárne. Ako také sú potom z ústavného hľadiska neospravedlniteľné a neudržateľné a zároveň môžu mať za následok porušenie základného práva alebo slobody.
Ústavný súd v predmetnej sťažnosti skúmal rozhodnutie krajského súdu aj z hľadiska kritérií Európskeho súdu pre ľudské práva. Zistil, že tvrdenia obsiahnuté v odôvodnení rozhodnutia krajského súdu o neplatnosti zmluvy o výkone odťahovej služby nemajú opodstatnenie v ustanoveniach zákona o premávke na pozemných komunikáciách, ani v cestnom zákone.
Ústavný súd ďalej konštatoval, že z dotknutých právnych predpisov nevyplýva záver, že by správca komunikácie nemohol uzavrieť zmluvu o výkone odťahovej služby. Tvrdenie krajského súdu nemá podľa ÚS reálny logický základ, ktorý by sa mohol spájať s vyhlásením zmluvy o výkone odťahovej služby za neplatnú. Podľa rozhodnutia ústavného súdu sú tak závery krajského súdu arbitrárne, a tým aj ústavne neudržateľné.
Ústavný súd ďalej uviedol, že rozhodnutie krajského súdu nie je náležite odôvodnené už aj tým, že sa odvoláva na neexistujúce ustanovenie zákona, a preto nespĺňa ani požiadavky kladené na spravodlivý súdny proces. Nutnosť odôvodniť súdne rozhodnutie je daná aj verejným záujmom, lebo je jednou zo záruk, že výkon spravodlivosti nie je arbitrárny, neprehľadný a že rozhodovanie súdov je kontrolované verejnosťou.
Ústavný súd vzal do úvahy aj svoje predchádzajúce rozhodnutie, ktorým je viazaný. Z nálezu zo 16. októbra 2001 vyplýva, že mesto (obec) môže zabezpečiť odtiahnutie vozidla prostredníctvom podnikateľského subjektu.
Rozhodnutie o sťažnosti spoločnosti ASTER nadobudlo právoplatnosť dňom jeho doručenia účastníkom konania.
TASR informovala Viera Horniaková z Tlačovej a informačnej služby ÚS SR.   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606