magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Poslanci KSK prijali VZN o čiastočných úhradách nákladov v školách
@ Aktuálne -> Školstvo      Aug 27 2008 - 18:47 GMT

(TASR) - Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) Košického samosprávneho kraja (KSK) o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti schválilo dnes Zastupiteľstvo KSK.

Pri jeho prijímaní poslanci regionálnej samosprávy vychádzali z nového školského zákona, ktorý vstupuje do platnosti 1. septembra a okrem iného určuje, že výšku príspevku v jednotlivých školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je samosprávny kraj, určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. To stanovuje výšku príspevku a zápisného na jazykovú školu, v školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom internáte či jedálni.

VZN zatiaľ platí do konca kalendárneho roka. Napríklad príspevok v školských jedálňach bude od 30 Sk (1 euro) do 38 Sk (1,26 eura) za obed. Za štandardné ubytovanie v internáte zaplatia žiaci mesačne 300 Sk (9,95 eura) až 750 Sk (24,89 eura). Nadštandardné ubytovanie bude približne dvojnásobné.

Pobyt v školskom záujmovom stredisku vyjde žiaka na 150 Sk (4,98 eura) za mesiac a každý odbor. VZN zároveň stanovuje, komu a za akých podmienok možno čiastočnú výšku úhrady znížiť alebo celkom odpustiť.

Podľa vedúceho odboru školstva Štefana Kandráča, KSK vychádzal z výšky poplatkov, ktorá momentálne platí na školách, a ktorú určovali ich štatutári.

"Ïalším limitujúcim faktorom bola legislatíva, ktorá nadväzuje na výšku životného minima a s tým súvisiace percentá z tejto sumy. Nemáme záujem zvyšovať poplatky bez toho, aby školy a zariadenia za vyššiu sumu neposkytovali aj vyššiu kvalitu," uviedol Kandráč pre TASR. Dodal, že pri rozpočte na školstvo vo výške 1,7 miliardy Sk (56,42 milióna eur) poplatky len z malej časti dopåňajú financovanie škôl KSK z jeho i štátneho rozpočtu.

U centier voľného času prijaté VZN ďalej určuje, že žiak, ktorý odovzdá v záujmovom útvare vzdelávací poukaz z Ministerstva školstva SR v hodnote je 80 Sk (2,65 eura) bude mať nižší príspevok. Účelom takéhoto zníženia príspevku je motivovať žiakov, respektíve ich zákonných zástupcov, aby odovzdávali vzdelávacie poukazy centrám voľného času zriadeným KSK.   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk