magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Medzinárodný kongres ITAPA 2008 pozná víťazov Ceny ITAPA 2008
@ Aktuálne -> Rôzne      Nov 19 2008 - 05:27 GMT
Medzinárodný kongres ITAPA 2008 pozná víťazov Ceny ITAPA 2008. Víťazom v kategórii Nové služby sa stal projekt Využitie WLAN technológií v podmienkach DFN Košice a v kategórii Zlepšovanie procesov bolo ocenené Vytvorenie dátovej siete zabezpečujúcej spojenie a tok informácií medzi hasičmi z Maďarska a Slovenska. V kategórii Najlepšia prípadová štúdia bola udelená až druhá cena pre projekt Digitálne zastupiteľstvo. Mimoriadnu cenu ITAPA 2008 získalo Národné komunikačné rozhranie Schengenského informačného systému II (NG SIS II).

„Rozhodovanie odbornej komisie nebolo ľahké. Každý projekt, ktorý sa podarí uviesť do života, považujeme za úspešný a z tohto pohľadu nie je dôležité, či ide o projekt, ktorý zlepší život občanovi na úrovni obce alebo regiónu, úradníkovi, študentom, profesijnej skupine alebo sa dotýka nás všetkých. Všímame si iniciatívu, kreativitu, objavovanie a využitie možností, ktoré prinášajú informačné technológie a ich uplatnenie v každodennom živote občana,“ povedala riaditeľka súťaže Cena ITAPA 2008 Darina Mrvová. Slávnostné udelenie Ceny ITAPA sa uskutočnilo počas včerajšieho Galavečera kongresu v bratislavskom hoteli Park Inn Danube.

V kategórii „Nové služby“ sa hodnotí predovšetkým komplexnejšie, nové a prístupnejšie poskytovanie služby pre verejnú správu a občana. Zvíťazil projekt Využitie WLAN technológií v podmienkach DFN Košice. Cieľovou skupinou tohto projektu sú lekári, detskí pacienti a ich rodičia. Projekt rieši využitie WLAN technológií na lôžkovom oddelení Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach a skvalitňuje liečbu onkologicky chorých pacientov. Prínosom je taktiež zvýšená efektivita práce lekárov s dátami nemocničného IS, prístup k lekárskej dokumentácii od lôžka pacienta a možnosť využívania internetu a internetovej komunikácie detských pacientov priamo z lôžka. Návrh na ocenenie podal MUDr. Juraj Bazár z DFN Košice, ktorá je zároveň aj zadávateľom projektu.

Kategória „Zlepšovanie procesov“ vyslovuje uznanie projektom, ktoré prispievajú k väčšej efektivite už zavedených procesov, resp. k zlepšeniu činnosti inštitúcie a poskytovaniu služieb. Ocenený bol projekt Vytvorenie dátovej siete zabezpečujúcej spojenie a tok informácií medzi hasičmi z MR a SR, ktorý sa zaoberá spoluprácou medzi hasičskými stanicami v Maďarskej republike a hasičskými stanicami v Nitrianskom kraji. Projekt si dal za cieľ vytvoriť on-line komunikáciu, dátový, obrazový aj zvukový prenos informácií medzi jednotlivými hasičskými stanicami a priame pripojenie ďalších záchranných zložiek. Významne prispieva k zjednodušeniu rozhodovania, nasadzovania síl a prostriedkov pri zásahu. Umožňuje modelovanie havarijných situácií s priamou projekciou do mapových podkladov a ich ďalšieho analytického spracovania. Zadávateľom projektu je Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre a do súťaže ho prihlásil kpt. Ing. Róbert Ambra.

Kategória Ceny ITAPA 2008 „Najlepšia prípadová štúdia“ hodnotí predovšetkým originálnosť riešenia, zrozumiteľnosť a príťažlivosť textového a vizuálneho spracovania riešenia, ako aj informačno-komunikačnú hodnotu prípadovej štúdie. Porota prvú cenu neudelila. Druhú cenu udelila projektu Digitálne zastupiteľstvo, ktoré do súťaže prihlásil Ladislav Juza zo spoločnosti ICOS, Košice. Projekt je určený pre vyššie územné celky, magistráty, úrady. Vytvára elektronickú procesnú podporu toku materiálov súvisiacich s prípravou, priebehom a výsledkami zasadaní zastupiteľstiev. Zefektívňuje, zlepšuje, urýchľuje a zjednodušuje procesy s tým súvisiace. Aplikácia ako prvá na Slovensku priniesla pre samosprávu ako aj pre poslancov digitalizáciu procesu prípravy a spracovania výsledkov zastupiteľstva a využíva ju (zatiaľ) takmer 200 zamestnancov úradu Košického samosprávneho kraja (KSK) a 57 poslancov Zastupiteľstva KSK.

Mimoriadnu cenu ITAPA 2008 získal projekt celospoločenského významu s názvom Národné komunikačné rozhrania Schengenského informačného systému II (NG SIS II). Cena mu bola udelená za mimoriadny odborný a spoločenský prínos, ako aj za symbolické odstránenie hraníc pre občanov Slovenska. Vďaka nemu bola integrácia zdrojových systémov do Schengenského priestoru plne automatizovaná. Projekt spĺňa špecifické požiadavky zadávateľa, ktorým je Ministerstvo vnútra SR a zároveň rešpektuje podmienky a požiadavky EÚ týkajúce sa integrácie na centrálny schengenský IS. Prihlasovateľom je spoločnosť Hewlett-Packard Slovakia s.r.o.   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606