magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Certifikát Slovak Gold Exclusive do Nemocnice Košice-Šaca
@ Aktuálne -> Zdravie      Dec 02 2008 - 06:05 GMT
Certifikát Slovak Gold Exclusive predĺžený na ďalšie 2 roky
V utorok 2. decembra 2008 si Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica ako jediné zdravotnícke zariadenie prevezme v priestoroch bratislavského hotela Bôrik o 13:00 certifikát Slovak Gold Exclusive, ktorý bol predĺžený na ďalších 24 mesiacov. Je to ocenenie za výborné hospodárske výsledky a stabilitu, zabezpečovanie ďalších hodnôt, ako sú napríklad investície do ľudských zdrojov, ochrana zdravia a životného prostredia, plnenie si daňových a odvodových povinností, korektné obchodné vzťahy, či verejný prospech. Nemocnici Certifikát prvýkrát udelilo Prezídium Nadácie Slovak Gold dňa 21.11.2006. Nemocnica požiadala o predĺženie platnosti získaného Certifikátu na dobu ďalších 24 mesiacov vydokladovaním svojich nových aktivít a dosiahnutých výsledkov v období uplynulých dvoch rokov.

Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť ako všeobecná nemocnica s lôžkovým fondom v počte 379 postelí, všeobecnými, stomatologickými a odbornými ambulanciami, pracoviskami spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Dlhodobo spolupracuje a má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami. Nemocnica ročne hospitalizuje viac ako 16 tisíc pacientov, odvedie viac ako 1.400 pôrodov, realizuje viac ako 8.500 operačných výkonov, vyše 500 tisíc ambulantných vyšetrení a viac ako 21 tisíc preventívnych prehliadok.

Medzi najvýznamnejšie projekty a nové činnosti nemocnice patrí otvorenie Šport-artro centra, získanie Certifikátu Baby Friendly Hospital, otvorenie nového CT pracoviska, spustenie novej prevádzky PACS – digitalizácia RTG vyšetrení, otvorenie Centra pre liečbu patológie krčka maternice a Centra miniinvazívnej chirurgie, spustenie prevádzky Oddelenia pracovnej zdravotnej služby, získanie akreditácie na výučbu pre špecializačný odbor všeobecné lekárstvo. Nemocnica v roku 2007 úspešne obhájila v recertifikačnom procese certifikáty kvality v zmysle noriem 9001:2000 a 14001:2006 do roku 2010.

Slovak Gold predstavuje hodnotiaci systém, poslaním ktorého je odborné hodnotenie a certifikácia produkcie nadštandardnej kvality a jej propagácia na spoločnom európskom trhu prostredníctvom rovnomennej ochrannej značky. Garantom systému je Nadácia Slovak Gold, ktorá vykonáva ďalšie aktivity, prispievajúce k sociálno-ekonomickému rozvoju, ochrane životného prostredia, ochrane spotrebiteľa a jeho zdravia, k rozvoju kultúrnych a duchovných hodnôt a zvyšovaniu kvality života vôbec. Certifikát Slovak Gold Exclusive vyzdvihuje výnimočnosť niektorých firiem a organizácií, ktoré v dlhodobom časovom horizonte zabezpečujú ekonomické a ďalšie hodnoty, ako sú napríklad stabilita a prosperita, perspektívnosť aktivít či verejný prospech. Certifikovaný subjekt sa tým dostáva v rámci svojho postavenia, pôsobenia a partnerských vzťahov do pozície vysokého kreditu, vierohodnosti a spoľahlivosti. Na hodnotiacom procese pre udelenie tohto certifikátu sa podieľa Ekonomická univerzita v Bratislave.   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606