magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Prečo by ste nemali chýbať na IETM Bratislava 09?
@ Kultúra -> Podujatia      Mar 03 2009 - 20:29 GMT
Pozor! Mimobratislavskí umelci sa môžu o cestovný grant na prestížne podujatie IETM Bratislava 09 uchádzať až do 23. marca 2009. Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. ako jediná organizácia poskytla umelcom na Slovensku mimoriadnu možnosť úhrady cestovných nákladov spojených s účasťou na prestížnom medzinárodnom podujatí. Prečo by ste nemali chýbať na najväčšom svetovom stretnutí scénického umenia IETM Bratislava 09 (23. - 26. apríla 2009), sme sa opýtali koordinátorky podujatia Kataríny Dudákovej.

Prečo sa dejiskom tohto ročníka stala práve Bratislava?
IETM je prestížna a svojho druhu najvýznamnejšia medzinárodná sieť pre súčasné scénické umenie, ktorá má za sebou už 28 rokov úspešnej aktívnej činnosti. IETM je sieť profesionálnych organizácií pôsobiacich vo sfére súčasného scénického umenia v Európe i vo svete. Združuje približne 400 členských organizácií, ktorými sú festivaly, divadlá, divadelné a tanečné súbory a umelecké centrá, nezávislí producenti a dramaturgovia, dokumentačné centrá, strešné organizácie a verejné orgány zo 45 krajín. Členovia IETM sa sústreďujú na súčasnú tvorbu a angažujú sa v cezhraničnej umeleckej výmene a vzájomnej spolupráci. Najaktívnejšie sa do činnosti IETM zapájajú umeleckí a výkonní riaditelia, manažéri, dramaturgovia a kurátori festivalov, producenti, pracovníci sústreďujúci sa na strategické plánovanie, rozvoj publika a rozvoj kultúrnej politiky. IETM má veľký význam aj pri zrode menších sietí, projektov vzájomnej spolupráce, pri hosťovaní tvorcov a inscenácií.

Plenárne mítingy, akým je IETM Bratislava 2009, sú veľké, dôležité konferencie, na ktorých sa stretáva približne 600 profesionálov a ktoré pozostávajú z približne 30 rôznych diskusných a informačných stretnutí, možností na prezentáciu projektov, vzdelávacích seminárov a z prehliadky tvorby umelcov a súborov z jednotlivých krajín či početných možností na nadväzovanie kontaktov. Uskutočňujú sa dvakrát ročne, vždy v inej krajine, a ponúkajú možnosť oboznámiť sa so scénickým umením a umeleckou sférou hostiteľskej krajiny, ako aj nadviazať kontakty a prediskutovať dôležité otázky týkajúce sa scénického umenia, kultúrnej politiky a kultúrnej spolupráce. Mítingy IETM sa už konali v mnohých európskych metropolách: Istanbul, Helsinki (2006), Belehrad, Utrecht (2005), Budapešť, Miláno (2004), Birmingham (2003), Reykjavík, Praha (2000), ešte predtým Londýn, Amsterdam, Paríž. O možnosti usporiadať míting v konkrétnom meste konkrétnej krajiny rozhoduje vedenie IETM. V roku 2006 sa slovenskí členovia siete IETM: Asociácia Divadelná Nitra, Divadelný ústav a Asociácia Bratislava v pohybe, v spolupráci so Slovenským národným divadlom a kultúrnym kontaktným bodom Slovensko, začali o možnosť usporiadať míting siete na Slovensku uchádzať.

Rada riaditeľov IETM náš projekt odobrila v septembri 2007 a odvtedy prebiehajú prípravy. Za 28 rokov existencie siete IETM sa ešte žiaden z mítingov nekonal na Slovensku. Je preto mimoriadnou cťou, že pre rok 2009 získalo túto výsadu práve Slovensko a Bratislava. Veríme, že Bratislava, vďaka novej budove SND (kde sa bude odohrávať pracovný program mítingu), ako i vzhľadom na vysoký počet divadiel a hracích priestorov spåňa náročné podmienky na konanie tohto veľkého podujatia a bude tak ideálnym miestom pre jeho realizáciu.

Aký bude príspevok Slovenska do tohto svetového mítingu scénického umenia? Čo môžeme ponúknuť svetu?
Umelecký program stretnutia IETM je dôležitou a jedinečnou príležitosťou predstaviť slovenské scénické umenie takmer 500 profesionálom a producentom zo zahraničia a otvára možnosti prezentácie slovenského umenia, či vzniku projektov medzinárodnej spolupráce so slovenskou účasťou. Doposiaľ bola medzinárodná prezentácia slovenského divadla a tanca nedostatočná a preto veríme, že jej komplexným predstavením v kontexte IETM mítingu sa nám podarí tento stav pozitívne zmeniť. Ïalším nezanedbateľným aspektom je zapojenie slovenských expertov do panelových diskusií a stretnutí v rámci pracovného programu, ktorého témou je Kultúra a vzdelávanie.

Slovenskí umelci dostali možnosť využiť cestovný grant, koľko z nich zatiaľ prejavilo záujem?
Zatiaľ sme dostali prihlášky od štyroch záujemcov, očakávame nárast záujmu tesne pred deadlinom. Aby sme umožnili využiť túto príležitosť čo najväčšiemu počtu záujemcov zo Slovenska, predlžujeme termín na doručenie žiadostí do 23. marca 2009.

Aký je záujem o toto podujatie vo všeobecnosti?
Štandardne sa IETM mítingov zúčastňuje od 400 do 600 profesionálov z viac ako 40 krajín. Vzhľadom na centrálnu polohu Bratislavy a dobrú dostupnosť očakávame cca 500 registrovaných účastníkov IETM mítingu - teda jeho pracovného programu. Umelecký program - showcase je koncipovaný ako veľký festival slovenského divadla a tanca (ponúka 25 inscenácií v cca 30
predstaveniach v 10 bratislavských divadlách), vstupenky na všetky predstavenia budú v predaji pre širokú verejnosť. Očakávame, že tento festival navštívi vyše 5000 divákov.

Na čo sa môžeme tešiť, čo ste pripravili pre účastníkov?
Pracovný program ponúkne takmer 30 podujatí, panelových diskusií, informačných stretnutí, prednášok a bude sa venovať problematike Kultúry a vzdelávania a účinného prepojenia týchto dvoch sektorov - témou bude vzdelávanie umelcov, kultúrnych manažérov, divákov a návštevníkov kultúrnych podujatí, ale aj umenie a kultúra v rámci povinnej školskej dochádzky. V rámci pracovného programu sa však budeme zaoberať aj možnosťami finančnej podpory pre umelecké a vzdelávacie projekty, ekológiou, klimatickými zmenami a možnosťami, ako na ne môžu kultúrne organizácie a umelci reagovať, predstavíme 4 medzinárodné pilotné projekty podporené Európskou Komisiou venujúce sa mobilite v umení.

Umelecký program zase ponúkne to najlepšie zo slovenského divadla a tanca z uplynulých sezón. Okrem súborov pôsobiacich na Slovensku predstaví i tvorbu slovenských choreografov žijúcich a pracujúcich v zahraničí (Belgicko, Grécko, Španielsko).

Kto, prípadne čo by malo byť lákadlom?
Lákadlom je umelecký program, koncentrácia 25 inscenácií do jedného predåženého víkendu v Bratislave ponúka jedinečnú príležitosť na zorientovanie sa v súčasnom slovenskom divadle a tanci. Pre bratislavských divákov a návštevníkov je zároveň možnosťou vychutnať si tvorbu mimobratislavských divadiel, keďže tieto sa tak často v Bratislave neprezentujú. Lákadlom pre slovenských divadelníkov by mal byť vysoký počet IETM členov - profesionálov zo zahraničia, s ktorými sa budú môcť osobne stretnúť, predstaviť im svoju činnosť a tvorbu, diskutovať o možnostiach spolupráce, hosťovaniach či spoločných medzinárodných projektoch.

Zuzana Lehotská   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk