magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Neštátni vlastníci lesov žiadajú ľahšie čerpanie financií
@ Aktuálne -> Ekonomika a financie      Mar 11 2009 - 12:54 GMT
(SITA) - Neštátni vlastníci lesov požadujú od vlády zjednodušenie systému čerpania financií z európskych fondov z Programu rozvoja vidieka do roku 2013, zrýchlenie procesu vybavovania žiadostí a poskytovania finančných prostriedkov. Ďalším zo záverov medzinárodnej konferencie Lesy pre spoločnosť, ktorá sa v stredu skončila, je žiadosť o doplnenie systému podpory o možnosť zalesňovania nevyužívaných tzv. bielych plôch z týchto zdrojov, informoval agentúru SITA za organizátorov konferencie Jozef Vlčák.


Neštátni vlastníci lesov tiež požadujú vytvoriť podmienky na financovanie nákladových činností - najmä zalesňovanie, výchovu lesných porastov a ich ochranu pred pôsobením škodlivých činiteľov v lesnom hospodárstve z verejných zdrojov, s cieľom udržať zamestnanosť v tomto sektore. Chcú aby štát vytvoril stimuly na podporu využívania dreva ako obnoviteľného zdroja, s dôrazom na energetické využívanie drevnej biomasy.

Vlčák ďalej informoval, že účastníci konferencie sa zhodli na potrebe vytvoriť zjednocujúcu, odbornú inštitúciu, ktorá bude navonok obhajovať záujmy a presadzovať požiadavky neštátnych vlastníkov lesov na Slovensku, ako aj na vytvorení osobitnej pracovnej pozície na riešenie problematiky neštátneho lesníckeho sektora v lesníckej sekcii ministerstva pôdohospodárstva. Podľa účastníkov v legislatívnej oblasti treba zabezpečiť urýchlené vypracovanie a schválenie nového zákona o ochrane prírody a krajiny, s cieľom zosúladenia právnych predpisov o ochrane prírody s právnymi predpismi v oblasti lesného hospodárstva. Podľa záverov konferencie treba prehodnotiť právne predpisy, z ktorých uplatňovania vznikajú vlastníkom lesa obmedzenia a vytvoriť podmienky na úhradu ujmy za obmedzenie vlastníckych práv. Novelou zákona o dani z nehnuteľností žiadajú obmedziť možnosť neúmerného a ekonomicky nezvládnuteľného zvyšovania daní z lesných pozemkov správcami dane. V oblasti ochrany prírody a krajiny urýchlene treba podľa mienky účastníkov prehodnotiť rozsah území NATURA 2000 - výmeru, početnosť a obmedzenia.

Na prvej medzinárodnej konferencii v Košickej Belej dva dni rokovalo a diskutovalo 120 účastníkov. Neštátne lesy dosahujú na Slovensku viac ako polovicu z celkovej rozlohy vyše dva milióny hektárov lesov.   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606