magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Košice 2013 pozývajú do CityLight Gallery - galérie pod holým nebom
@ Kultúra -> Podujatia      May 06 2009 - 13:43 GMT
Nezisková organizácia Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 pripravila projekt Citylight Gallery, ktorý dnes pilotne odštartovala výstava National Pills. Osem diel mladých súčasných výtvarníkov si zobralo na mušku napäté slovensko – maďarské vzťahy. Vidieť ich môžu všetci návštevníci Hlavnej ulice v Košiciach, kde sú diela umiestnené v reklamných nosičoch, tzv. citylightoch. Chodci sa zároveň stávajú návštevníkmi najväčšej non-stop otvorenej košickej galérie pod holým nebom. Projekt Citylight Gallery je súčasťou kampane Spravme prvý krok, ktorej iniciátorom je Kultúrny inštitút Maďarskej republiky v Bratislave. Kurátormi prvej výstavy National Pills je výtvarná skupina KassaBoys. Výstava potrvá do 11. mája. Ïalšia výstava v Citylight Gallery je naplánovaná od 19. do 25. mája.

„Jednou z programových línií projektu Košice 2013 je vnášanie umenia a kultúry do každodenného života obyvateľov mesta. Otvorený mestský koncept Citylight Gallery ponúka možnosť ocitnúť sa v galérii aj človeku, ktorý by sa za normálnych okolností do galérie nevybral,“ uviedla Zora Jaurová, umelecká riaditeľka Košice 2013, n.o.

Návštevník Hlavnej ulice môže pri ceste do práce, pri posedení na káve alebo nákupe počítačových súčiastok reagovať na vystavené diela. Košická výtvarnícko-kurátorská dvojica Radovan Čerevka a Tomáš Makara ako prvá pozýva autorov do netradičného priestoru a ponúka na javy v spoločnosti častokrát netradičné a reflexiu vzbudzujúce uhly pohľadu.

Citylight Gallery by mala podporiť aktivitu Východoslovenskej galérie a Múzea Vojtecha Lofflera smerujúcu k importu kvalitných výtvarníkov do mesta a netradičným spôsobom doplniť výstavné kapacity mesta Košice.


Radovan Čerevka, kurátor výstavy National Pills:

„Výstava súčasného umenia National Pills je pilotnou výstavou novovzniknutého projektu Citylight Gallery, ktorá svojím charakterom a situovaním do verejného priestoru popiera klasickú kamennú inštitúciu galérie či múzea, ako zaručeného miesta stretnutia verejnosti s vizuálnym umením.

Citylight Gallery využíva namiesto uzavretého priestoru (inak reklamné) citylighty v centre mesta a prezentuje v nich aktuálne súčasné umenie, ktoré má ambíciu útočiť vlastnými, často rafinovanými metódami na zmysly okoloidúcich a ponúknuť tak hodnotnú alternatívu k všadeprítomnej vtieravosti reklamného priemyslu, ktorý sa neblaho podpísal k vizuálnemu znečisteniu nášho mesta. Galéria bude pravidelne prezentovať vždy koncepčne ucelený projekt, v rámci ktorého má každý z oslovených umelcov pridelenú vlastnú výstavnú plochu determinovanú formátom digitálnej tlače osadenej v citylighte. Výstava je teda prehliadkou a prechádzkou po vytýčenej trase tvoriacej jednotlivé citylighty s dielami jednotlivých umelcov, ktoré sa dajú čítať aj samostatne bez nároku na absolvovanie celej trasy výstavy.

Citylight Gallery a jej kurátori budú radi podporovať hlavne projekty s jasným komunikačným potenciálom prípadne spoločensko - kritickým podtextom, ktoré majú ambíciu presadiť sa vo verejnom priestore a donútiť tak diváka k zamysleniu. So špičkovým súčasným umením sa tak budú môcť obyvatelia Košíc stretnúť priamo na ulici.

Projekt National Pills je výstavou, ktorá si berie na mušku napäté slovensko – maďarské vzťahy a nacionalizmus alebo národnú identitu na oboch stranách. Ide o vzorku umelcov, ktorí tieto pojmy či javy akcentujú vo svojej tvorbe buď programovo s dlhodobým záujmom alebo okrajovo, no v zásade sa u všetkých zúčastnených dá hovoriť o čulom záujme o cespoločenské témy. Jednotlivé diela už boli niekoľkokrát prezentované vrámci výstavných projektov ako napr. Hrach o stenu hádzať, 2007 ( T. Makara, R. Čerevka, M. Lányi, M. Chromý..) alebo sa jedná napríklad o Svätopluka Mykitu a Martina Piačka, ktorý sa spolu s R. Mačuhom na výstave s názvom Nič než národ (2009, Open Gallery) pokúsili o vizuálnu sebareflexiu našej národnej identity.

Projekt National Pills prostredníctvom rôznych prístupov častokrát ironicky reflektuje s našou spoločnou históriou zviazaný pojem nacionalizmu ako zásadnej kolektívnej ideológie vedúcej k vzniku národných štátov. Už samotný názov, ktorý je zároveň rovnomenným názvom diela košičana Vladimíra Eliáša navodzuje dojem nejakého druhu medikamentu pre celý národ a s tým spojená otázka choroby či zdravia. Výstava možno neponúka priame odpovede, ale nastoluje rôzne otázky. Koľko národnej hrdosti je už príliš veľa, aby sa už dala nazvať nacionalizmom v jeho krajnej polohe, ktorý útočí na suseda a pritom neustále velebí národ? Alebo naopak nakoľko je nacionalizmus relevantnou odpoveďou na bezbrehý a nereálny kosmopolitizmus? Národ ale nie je žiadnou jednoliatou štruktúrou či masou s akou sa už nejedenkrát nepekne zahral ten či oný šialený diktátor. Naopak model národa ako množiny akceptovaných etník, vrstiev a osobitých skupín obyvateľstva, ktoré navzájom koexistujú a prispievajú svojou rozmanitosťou ku kvalite celku (národa) je zdá sa najlepšou odpoveďou na rôzne vyššie spomínané „neduhy“.O projekte Spravme prvý krok

Cieľom kampane Spravme prvý krok je, aby sa inteligencia a umelci pričinili väčšou mierou o normálne vzťahy dvoch štátov. Slovensko-maďarský konflikt sa dá riešiť oveľa jednoduchšie, ako sú riešené interkulturálne a interetnické konflikty v Západnej Európe, tu sa jedná o dva národy so spoločnou kultúrou, náboženstvom a rebríčkom hodnôt, ktoré boli „poštvané proti sebe” politikmi.

Ïalším cieľom našej kampane je spojiť organizátorov kultúrnych podujatí v Maďarskej republike a na Slovensku, ktorí by mohli vplývať na spoločnosť, a zachovať duševná imunitu Slovákov a Maďarov proti čoraz arogantnejšej politickej štvanici.
Podstatou je, aby sme spoločne reprezentovali verejnosti, že celá súčasná štvanica medzi susednými národmi je umelo živená hystéria, a že predstavitelia umeleckej obce, civilnej sféry a organizátori kultúrnych akcií vedia spolupracovať bez problémov, vznikajú stále nové a nové spoločné projekty, o ktorých však doteraz bolo málo počuť vo verejnosti a v médiách.

V budúcnosti plánujeme skontaktovať národné kultúrne inštitúcie v oboch štátoch, (Národné divadlo, Národnú galériu atď.), s ktorými sme aj doteraz spolupracovali, a vyzveme ich, aby sa k nám pripojili.

Navrhujeme udelenie ceny „Prvý krok”, a to dvakrát do roka – počas festivalu Sziget a v decembri 2OO9. Dostala by ju osoba, ktorá urobila najviac v oblasti kultúry pre normálne spolužitie našich dvoch národov.

Katalin Juhászová, styk s médiami a verejnosťou
Kultúrny inštitút Maďarskej republiky v Bratislave
Bližšie informácie:

Zuzana Lehotská,
komunikácia s verejnosťou a médiami, Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o.
zuzana.lehotska@kosice2013.sk
+421 55 685 42 99
+421 918 937 328   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk