magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

ZDRAVOTNÍCTVO: Na podanie ročného zúčtovania ostávajú dva týždne
@ Aktuálne -> Zdravie      Jun 16 2009 - 06:20 GMT

Ak si povinnosť podať zúčtovanie nesplníte, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vám môže udeliť pokutu, pre fyzické osoby až do výšky 165 eur, pre právnické osoby až do 3 319,39 eur.
BRATISLAVA 16. júna (SITA) - Na podanie ročného zúčtovania zdravotného poistného za rok 2008 ostávajú ešte približne dva týždne, keďže konečný termín je 30. jún. Ak si povinnosť podať zúčtovanie nesplníte, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vám môže udeliť pokutu. Pre fyzické osoby až do výšky 165 eur, pre právnické osoby až do 3 319,39 eur. Ročné zúčtovanie pritom môžete podať nielen osobne, ale aj poštou a v niektorých prípadoch i elektronicky. Mnohé zdravotné poisťovne už avizovali, že v posledných júnových dňoch budú upravovať svoje otváracie hodiny a zároveň personálne posilňovať svoje pobočky. Podávanie zúčtovania sa zároveň snažia uľahčiť pomocou poradní na internete, či bezplatných call centier. Prostredníctvom svojho portálu www.rzzp.sk chce pomôcť aj ministerstvo zdravotníctva.

Ročné zúčtovanie poistného za minulý rok musí podať poistenec sám za seba, ak bol v uplynulom roku čo i len na jeden deň samostatne zárobkovo činnou osobou. Musia tak urobiť aj samoplatitelia, ktorých príjmy prekročili 64 332 Sk (2,135 tis. €) a zároveň aj poistenci štátu, ktorí neboli celý rok zamestnancami a ich príjmy presiahli 64 332 Sk (2,135 tis. €). Povinnosť podať zúčtovanie majú i zamestnanci, ktorí mali v roku 2008 kolísavé príjmy, teda mali mesiace s príjmom do, ale aj nad 56 283 Sk (1,868 tis. €). Zúčtovanie podávajú aj samoplatitelia alebo poistenci štátu, ktorých príjem v mesiaci presiahol 5 361 Sk (178 €). Zamestnanec sám za seba tak musí urobiť vtedy, ak mal popri príjmoch zo zamestnania aj iné príjmy podľa zákona o dani z príjmov.

Naopak povinnosť podať ročné zúčtovanie nemajú zamestnanci, ak mali počas celého vlaňajšieho roka príjem iba zo zamestnania do 56 283 Sk (1,868 tis. €) alebo naopak počas celého roka mali príjem nad 56 283 Sk (1,868 tis. €) a nemali príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ako aj zamestnanci, ktorí mali viacerých zamestnávateľov súčasne alebo po sebe a ich príjem u jednotlivých zamestnávateľov nepresahoval alebo presahoval mesačne 56 283 Sk (1,868 tis. €). Túto povinnosť nemajú ani zamestnanci, ktorí mali príjem od zamestnávateľa a zároveň nemali príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ale aj poistenci, ktorých príjem bol vyšší ako 64 332 Sk (2,135 tis. €) ale bol príjmom z výkonu činnosti osobného asistenta, príjmom z prenájmu, príjmom, z ktorého sa vyberá daň zrážkou okrem príjmu zo závislej činnosti, pri ktorom sa neuplatňujú nezdaniteľné časti základu dane a daňový bonus a príjmy z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Existujú však aj poistenci, ktorí síce zúčtovanie podať nemusia, ale napriek tomu tak môžu urobiť, nakoľko budú mat preplatok. Ide o tých zamestnancov, ktorí mali počas minulého roka súbežne alebo postupne viac zamestnávateľov a u všetkých jednotlivo ich príjem neprekročil ani v jednom mesiaci sumu 56 283 Sk (1,868 tis. €), avšak súčet ich príjmov od všetkých zamestnávateľov bol za uplynulý rok vyšší ako 675 396 Sk (22,42 tis. €). Taktiež sem patria zamestnanci, ktorí boli popri zamestnaní aj poistencami štátu a v období, keď boli považovaní za poistencov štátu a za zamestnancov, úhrn ich príjmov zo zamestnania nepresiahol úhrn minimálnych základov samoplatiteľa.

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie za rok 2008 sa podľa v máji zverejnenej vyhlášky vypĺňa v slovenských korunách, pričom prípadné preplatky alebo nedoplatky, ako aj nová výška preddavku na zdravotné poistenie sa prepočítavajú konverzným kurzom na eurá. Preplatky a nedoplatky do troch eur sa nebudú vracať, respektíve doplácať. Nedoplatok na zdravotnom poistení sa pritom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol a preplatok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Na najbližší eurocent nadol sa tiež zaokrúhli preddavok na poistné v eurách na obdobie od 1. júla 2009 do 30. júna 2010. Ak platiteľ zaplatil preddavky za rok 2008 v eurách, suma zaplatených preddavkov v eurách sa na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2008 prepočíta na slovenské koruny konverzným kurzom.

V ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia nastalo od januára minulého roku niekoľko zmien. Zúčtovanie už nemusia podávať niektoré skupiny poistencov, a to študenti, starobní dôchodcovia, asistenti osôb so zdravotným postihnutím či opatrovatelia. Tieto skupiny sa stali opäť poistencami štátu, aj keď majú príjmy z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Poistencami štátu sa stali aj doktorandi, ktorí študujú v dennej forme štúdia a nedovŕšili 30 rokov. Upravili sa aj prípady, keď sa za istých okolností stávalo, že samoplatitelia alebo poistenci štátu s ďalšími príjmami museli odovzdať ročné zúčtovanie, aj keď jeho výsledkom bola nula, prípadne museli platiť poistné vypočítané z príjmov, ktoré prakticky nezarobili.   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606