magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

USE THE CITY - CVAKNI SI MARATÓN!
@ Aktuálne -> Rôzne      Sep 29 2009 - 07:51 GMT

Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. vyhlasujú v spolupráci s Medzinárodným maratónom mieru Košice 2009 fotosúťaž pre úplne každého, kto rád fotí!
Použi šport na umenie! Nechaj sa inšpirovať atmosférou 86. ročníka jedného z najväčších športových podujatí na Slovensku. Zachyť emócie, tváre a výkony maratóncov či divákov. Predstav svoj unikátny pohľad na to, ako Medzinárodný maratón mieru mení podobu Košíc a robí jeden celkom obyčajný októbrový deň neobyčajným sviatkom nielen pre milovníkov športu, ale pre každého obyvateľa a návštevníka Košíc. Všetky fotografie budú zverejnené na webstránke: www.kosice2013.sk

O víťazovi fotosúťaže a 18 fotografiách pre špeciálnu fotovýstavu v rámci projektu Citylight Gallery rozhodne odborná porota zložená z odborníkov a zástupcov EHMK. Autor víťaznej fotografie získa finančnú odmenu vo výške 200,- Eur.

Členovia poroty:

Pavel Smejkal
– dokumentárny a konceptuálny fotograf, grafik a kutáror
Ivan Fleischer – fotoreportér Slovenskej tlačovej agentúry SITA
Peter Struckel – výkonný manažér Kasárne/Kulturpark (EHMK)
Attila Torok – grafický dizajnér (EHMK)
Jana Krajkovičová – press & PR officer (EHMK)

Pravidlá súťaže:

1. Tieto pravidlá stanovujú podmienky a pravidlá fotografickej súťaže USE THE CITY - CVAKNI SI MARATÓN!
2. Súťaž je organizovaná neziskovou organizáciou Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 n.o. a Medzinárodným maratónom mieru so sídlom v Košiciach.
3. Súťaž je organizovaná na území Slovenskej republiky.
4. Termín uzávierky fotosúťaže je 9. októbra 2009. Termín konania 86. Medzinárodného maratónu mieru je 4. októbra 2009. Do súťaže sa môže zapojiť každý slovenský občan, ktorý v deň vyhlásenia súťaže dosiahol vek 18 rokov a splnil všetky podmienky stanovené týmito pravidlami, podľa ktorých do súťaže zašle vyplnenú prihlášku.
5. Súťažiaci môže poslať minimálne jednu a maximálne tri fotografie do fotosúťaže USE THE CITY - CVAKNI SI MARATÓN!, na ktorú má neobmedzené autorské práva.
6. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a spolupracovníci neziskovej organizácie Košice – EHMK 201, n.o. a organizátori Medzinárodného maratónu mieru, členovia poroty, zamestnanci sponzorov Medzinárodného maratónu mieru.
7. Fotografie do súťaže môžu prihlasovať iba používatelia po registrácii a zaslaní prihlášky na web stránke www.kosice2013.sk. Poskytnutím svojich údajov prispievateľ súhlasí s tým, aby ich organizátor súťaže spracoval za účelom interného použitia.
8. Do súťaže môžu byť zaradené iba príspevky, ktoré splnia technické požiadavky uvedené v rozhraní pre vkladanie súťažných fotografií. Ide najmä o maximálny počet snímok (3), rozmery (min 1600 × 1200 bodov v tlačovej kvalite 300 DPI). Priamo ku každej fotografii musí byť uvedený jej názov a meno a priezvisko autora.
9. Fotografie pre Citylight gallery musia spĺňať nasledovné parametre: Skutočný rozmer citylightu 175 x 118,5 cm , Dáta vo formáte 1:5 ( t.j. 350 x 237 mm) (4134 x 2799 px), rozlíšenie min. 300 DPI. Fotografie môžu byť organizátorom upravené, orezané na daný rozmer citylightu.
10. Príspevky, ktoré nesplnia požiadavky stanovené v týchto pravidlách, nebudú do súťaže zaradené.
11. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo súťaže vyradiť príspevky, ktorých obsah môže budiť pohoršenie, urážať ľudskú rasu, náboženské či politické cítenie alebo príspevky, ktoré nie sú v súlade s platnými zákonmi a taktiež fotografie, ktoré javia známky reklamy a skrytej reklamy.
12. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo súťaže vyradiť príspevky, ktoré tématicky, umelecky a kvalitatívne nespĺňajú jej kritériá.
13. Zaslané príspevky budú posúdené, ohodnotené a ocenené odbornou porotou do 19. októbra 2009. Autor víťaznej fotografie získa finančnú odmenu vo výške 200,- Eur.
14. Porota si vyhradzuje právo neudeliť ocenenie a ceny príspevkom v prípade, že posudzované snímky nebudú napĺňať danú tému a ich kvalita nebude technicky dostačujúca.
15. Rozhodnutie poroty týkajúce sa udelenia cien alebo neudelenia cien je konečné.
16. Mená osôb, ktoré získali ocenenie (víťaz a vybraní účastníci fotovýstavy v rámci Citylight Gallery) budú zverejňované na webe www.kosice2013.sk.
17. Príspevky vybrané organizátorom môže organizátor vystaviť iba s uvedením mena a priezviska autora a zabezpečením ochrany autorských práv k dielu, najmä neporušenie práva na autorské označenie a práva na nedotknuteľnosť diela.
18. Organizátor vlastní autorské práva k príspevkom zaslaným do tejto súťaže v rozsahu, ktorý mu umožňuje tieto príspevky vystavovať a uverejňovať za účelom propagácie súťaže s tým, že mu náleží predovšetkým právo uverejňovať tieto príspevky na webovej stránke www.kosice2013.sk, v rámci projektu Citylight
Gallery a ďalej v rámci mediálnej propagácie súťaže. Zaslaním snímok do súťaže prispievateľ súhlasí s bezplatným využitím jeho fotografie (alebo niektorej z jej častí) na portáloch spoločnosti organizátora a v oblastiach využitia uvedených vo výzve a v pravidlách fotosúťaže.
19. Ocenení súťažiaci budú organizátorom vyrozumení o výsledku hodnotenia telefonicky a/alebo e-mailom uvedeným v prihláške.
20. Organizátor prehlasuje, že týmto prijíma vyhlásenie súťažiaceho obsiahnuté v súťažnej prihláške, a že bezúplatne preberá autorské práva k zaslaným príspevkom v oblastiach využitia uvedených vo výzve a v pravidlách fotosúťaže.
21. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vznikajúce tretím osobám spôsobené porušením týchto pravidiel zo strany účastníkov súťaže (napríklad prihlásenie príspevku, na ktorý súťažiaci nevlastní autorské práva a pod.)   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606