magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Škola s ťahákmi na stenách slávi desiate výročie.
@ Aktuálne -> Školstvo      Apr 10 2002 - 10:58 GMT
Dve školy: Stredné odborné učilište hutnícke Šaca a Gymnázium Šaca sídlia v obrovskom školskom komplexe, ktorý svojou vybavenosťou spåňa nadštandarné požiadavky. Spojenie dvoch stredných škôl do jedného celku sa v súčasnosti javí ako ideálne riešenie na preklenutie problémov s financovaním škôl. Fakt, že študenti do svojich lavíc cestujú o niečo dlhšie, než je bežné, určite vynahradí príjemné prostredie a atmosféra, ktorá v tejto inštitúcii vzdelávania vládne.

Rozľahlosť školskej budovy a dåžka jej chodieb, tichých počas vyučovania, vytvára u nezainteresovaného návštevníka dojem, že sa za najbližším rohom určite stratí. Akonáhle však zaznie príjemný povel k prestávke, bludisko sa mení na živý úľ, v ktorom každé zákutie sa teší svojmu plnému využitiu. Ani steny učebných priestorov nie sú bezmyšlienkovite pokryté konfekčnými protidrogovými plagátmi či výzvami k triedeniu odpadu, ale i atraktívnymi vizuálnymi pomôckami či sympatickými grafikami. A ťaháky na školských stenách možno dnešným študákom len závidieť! Kdeže je éra zaprášemých portrétov učencov a škaredých zelených soklov, sťaby jediných a „najlepších“ dekorácií vzdelávacích ustanovizní. V exkurzii prichádzajú na rad počítačové učebne vybavené značkovými počítačmi a pripojením na internet, 25-metrový bazén, tri telocvične, posilňovňa, solárium a sauna.

Nová biela fasáda školskej budovy sa určite trasie nedočkavosťou pred oslavami výročia školy, ktoré prepuknú o pár dní. Zástupkyňa riaditeľa školy, RNDr. Alena Bobáková, jedna z hlavných organizátoriek tejto významnej udalosti, sa netajila radosť zo záujmu študentov o prípravu nadchádzajúceho intermezza každodenného školského diania. Zoznam akcií vám prinášame, príďte sa pozrieť.

Text a foto Karol Hatala

Program 10. výročia vzniku školyOslavy 10. výročia vzniku školy sa uskutočnia v týždni od 22. do 26. 10. 2001. V tomto týždni sú naplánované sprievodné akcie pre študentov, rodičovskú verejnosť, zamestnancov a priaznivcov školy.

22. 10. - pondelok

Súťaž v prednese poézie a prózy v jednotlivých kategóriách /podľa veku študentov/.

Študenti sa budú prezentovať svojimi literárnymi vystúpeniami. Aj táto súťaž má prispieť k odbúravaniu nesmelosti mladých ľudí vystupovať na verejnosti a snahou pedagógov, ktorí
sa na jej príprave podieľajú je, aby v dnešnej dobe počítačov, techniky, ankiet a testov bolo hovorené slovo postavené na úroveň, ktorá mu prislúcha.

Prezentácia: učebňa č. 167 o 13,30 hod.

Vyhlásenie výsledkov: cca o l6,00 hod.

Víťazi kategórií: budú odmenení vecnými cenami a ich mená zverejnené v oboch školských časopisoch a v ročenke. Zabezpečené občerstvenie pre všetkých účastníkov.

Ukážka policajného zásahu.
Členovia policajného zboru, tzv. “kukláči” a kinológovia so svojimi psami predvedú ukážku policajného zásahu. Predpokladáme, že ukážka bude pre študentov školy zaujímavá a podnieti ich k zamysleniu sa nad hodnotovým rebríčkom, ako aj istému “úctivému” pohľadu na prácu polície.

Miesto konania: Atletický štadión školy

Čas: od 13.30 hod.

Účastníci: všetci záujemcovia z radov študentov

23. 10. - utorok

Stolnotenisový turnaj - krajské kolo stredných škôl

Miesto: telocvičňa školy

Prezentácia: od 9,00 hod. vo Veľkej zasadačke

Účastníci: prihlásení študenti z Košického kraja na základe výberu vo svojich školách.

Víťazi: budú odmenení vecnými cenami, pre každého účastníka je zabezpečené malé občerstvenie.

Ukážka kickboxu
Miesto: telocvičňa školy o 13,00 hod.
Účastníci: všetci záujemcovia z radov študentov

Ukážku predvedie v trvaní 30 minút p. Volák, majster v kickboxe.
Ukážka má mať veľmi silný emotívny náboj a osobnosť pána Voláka svetlým príkladom človeka, ktorý sa svojou húževnatosťou, odvahou, ale i sebaobetovaním dopracoval k veľmi peknému postaveniu v rámci Európy v tomto mladom športe. Nie drogy, nie gamblérstvo, nie nuda ale šport mu slúžila i slúži na vyplnenie jeho voľného a dnes už i profesionálneho času.24. 10. - streda

Imatrikulácia pre prvákov - už tradične očakávaná a študentmi všetkých ročníkov silno za- stúpená akcia. Zo žiaka sa stáva študent, ak prejde symbolickou bránou strednej školy a sym- bolickým krstom starších spolužiakov. Každá trieda 1. ročníka sa zaprezentuje krátkou, spra- vidla veršovanou charakteristikou, každá trieda si zabezpečí isté vymyslené, vlastnou rukou vyrobené odlišovacie znaky /napr. cylindre, stuhy..../ podľa svojej fantázie, tvorivosti a šikovnosti . Tí starší im ukážu čo vedia. Pripravia im súťaže, hry a program tak, aby imatrikulácia bola jedným z naozaj pekných zážitkov štúdia na strednej škole. Každý “prváčik” dostane tzv. “Pasovací dekrét”, odátumovaný dňom imatrikulácie, ktorý mu “úradne” dovoľuje nosiť meno “študent Gymnázia v Košiciach-Šaci”.

Súčasťou imatrikulácie je voľba: MISS, MISSÁK z radov študentov 1. ročníka. Víťazkou, víťazom tejto súťaže sa stáva ten, kto dostane najviac hlasov od svojich spolužiakov. Hlaso- vanie je tajné, právo hlasovať má každý študent školy.

Pre každého účastníka imatrikulácie je pripravené občerstvenie /obložený chlebík, napoli- tánka, malinovka/.
Účastníci: spravidla všetci prváci a záujemcovia z vyšších ročníkov
Miesto: Zimná záhrada školy, ktorú študenti za 2 hodiny zmenia na tanečnú sálu

25. 10. - štvrtok
Kľúčiky od pevnosti vedomostí - je zábavno-vedomostná súťaž, ktorú naša škola organizuje pre 3-členné družstvá zo všetkých prihlásených košických gymnázií. Súťaž spočíva vo vyrie- šení tajničky /na spôsob pevnosti Boyard/, jednotlivé písmená tajničky a príslušný počet bodov môžu súťažiaci získať absolvovaním 9 stanovíšť, kde riešia rôzne úlohy, spočívajúce v ich šikovnosti, zručnosti, vedomostiach z oblasti prírodných vied, spoločenskovedných otázok, jazykov, obecného prehľadu, ale i šikovnosti rúk a schopnosti vedieť analyzovať a v krátkom čase zvládnuť istú novú situáciu. Hra je u našich študentov, ale aj študentov ostatných gymnázií veľmi obľúbená.
Prezentácia: učebňa 232 o 10,45 hod.
Účastníci: Prihlásené 3-členné družstvá z košických gymnázií. Každý účastník dostane malé čerstvenie, alebo aspoň “sladkú odmenu”.
Víťazi: Prvé tri miesta budú ocenené upomienkovými predmetmi.


26. 10. - piatokSlávnostná akadémia pre študentov školy
Miesto: Telocvičňa školy, ktorá sa vďaka šikovným rukám, invencii a tvorivosti zmení na divadelnú sálu.

Čas: 9,00

Účastníci: všetci žiaci školy


Nie všetkým sa dá pohnúť
Miesto: Parkovisko pred školou

Čas: cca 11,00
Pán Barbarič je silák, ktorý pohne lokomotívu, kamiónom i autobusom plným našich študen-tov. Ale i napriek jeho sile nepohne postavením našej školy. Ten autobus bude pristavený pred školou, študenti, vychádzajúci z budovy školy skúsia zatriasť rekordom v počte cestujúcich v jednom dopravnom prostriedku a p. Barbarič dokáže, že nielen nafta je zdrojom energie v doprave. Domov však študenti pocestujú svojou obľúbenou 52.

Nauč sa predávať
Miesto: Parkovisko pred školou

Čas: cca 11,00 - 15,30

Študent je hlava otvorená, plná nápadov ako si zjednodušiť a vylepšiť svoju situáciu. Ak je šikovný a tvorivý, má možnosť za symbolickú sumu 5,- Sk prenajať si stánok pred školou, upraviť ho podľa vlastných predstáv a predať /opäť za symbolickú sumu/ diela svojich rúk a umu. Dievčatá chystajú koláčiky v tvare loga školy, svoje výtvarné práce, hlavolamy ...
Fantázii sa medze nekladú.

Slávnostná akadémia pre rodičov, hostí a zamestnancov školy
Miesto: Telocvičňa školy
Čas: 16,00
Program:
* Prinesenie vlajky školy za zvukov fanfár
* Báseň
* Otvorenie
* Slávnostný príhovor riaditeľa školy
* Zdravice hostí
* Kultúrny program

Program pripravili študenti školy pod vedením Mgr. Nikolinovej. Bude pozostávať z čarov- ných vstupov, vykúzlených krásnou Šeherezádou, bude sa tancovať, spievať, rozprávať, hrať.
Prinesie Vám i nám radosť z krásneho kultúrneho zážitku, ale i radosť z toho, aké šikovné deti sú študentmi našej školy.


Spoločenské posedenie
Miesto: Zimná záhrada školy, upravená na plesovú sálu vďaka študentom, zamestnancom a rodičom našich žiakov.
Čas: cca 17,00
Poďme sa bližšie spoznať. Spoznať sa za neformálnych, priateľských okolností, my učitelia, vy rodičia i vy naši absolventi z rokov minulých. Zabavme sa spolu, zatancujme si, porozprá-
vajme sa, zblížme sa. Toto sú hlavné myšlienky tejto akcie. Počas posedenia bude podávaná skorá večera a neskôr občerstvenie, formou švédskych stolov. Súčasťou posedenia bude tombola, kde si každý môže na kolese šťastia vykrútiť cenu, ktorú dodajú sponzori, resp. vy- robili žiaci SOU hutníckeho. Toto posedenie je vyvrcholením osláv 10. výročia vzniku našej školy.


Sprievodné aktivity

Propagácia školy:


  • Vydáme jubilejný bulletín v náklade 1000 kusov, ktorý je určený študentom, rodičom a hosťom osláv, bude slúžiť ako propagačný materiál školy.

  • Každý študent má možnosť nosiť tričko s novým logom školy, čím prezentuje svoju príslušnosť ku svojej “alma mater”.

  • Každý študent dostane kalendárik s propagáciou školy.

  • Pre rodičov a hostí pripravujeme perá s gravírovaným logom školy.

  • Jednotlivé aktivity počas týždňa osláv budú spropagované v TOP-RÁDIU, INFO-KANÁLI, TV-NAŠA.

  • Súťaž študentov o najvtipnejší text na tému “Toto je moja škola”. Súťaž vypísali slovenči-
    nárky. Víťazný príspevok bude uverejnený v školskom časopise a víťaz bude odmenený sumou 500,- Sk
  |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk